Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

14 listopada 2017

Jubileusz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na Jasnej Górze

Rozważanie bp. Jerzego Mazura SVD, podczas Apelu Jasnogórskiego

13 listopada br. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji obchodziła uroczyście 50 – lecie swej działalności. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono 16 osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla dzieła misyjnego Kościoła Medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. W uroczystości wziął udział Nuncjusz Apostolski Salvatore Pennacchio, kard. Kazimierz Nycz oraz arcybiskupi i biskupi związani z Komisją. Wśród 330 zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele wszystkich środowisk misyjnych Kościoła w Polsce.

Wieczorem, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyło się czuwanie nocne, podczas którego dziękowano Bogu za dorobek Komisji misyjnej oraz misjonarzy i misjonarki. Czuwanie przygotowało Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

 

Poniżej zamieszczamy treść rozważania apelowego, które przeprowadził bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski.

 

Maryjo, Królowo Apostołów i Matko nasza, stajemy dziś przed Tobą, wspominając pierwszych polskich męczenników Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna, którzy u zarania chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie oddali swe życie za Chrystusa.

Stajemy w duchu wdzięczności za tych misjonarzy, którzy przynieśli na nasze ziemie ewangeliczne orędzie miłości Bożej. Dziękujemy za biskupa Wojciecha, Brunona z Kwerfurtu i wielu innych, którzy siali ziarno Bożej prawdy i otwierali serca na przyjęcie Chrystusa, Twojego Syna.

 Tego wieczoru, ze szczególną radością dziękujemy Ci, Matko Kościoła misyjnego,  podążającego z Ewangelią na krańce świata, za 50 lat działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Obchodząc ten piękny Jubileusz, przynosimy Ci w darze, o Maryjo, zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła wszystkich arcybiskupów, biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich a przede wszystkim ofiarowujemy Ci zatroskanie o misje przewodniczących, członków oraz konsultorów Komisji o animację, formację i współpracę misyjną wspólnot diecezjalnych, parafialnych i zakonnych oraz Papieskich Dzieł Misyjnych.

Z wdzięcznością wspominamy powołanie do życia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ciągu tych 50 – ciu lat, dzięki oddaniu sprawie misji tak wielu biskupów i kapłanów, powstały struktury pomocy misjom oraz prowadzona jest animacja i formacja misyjna. Zostały utworzone agendy Komisji misyjnej, które ofiarnie służą misjonarzom: Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie do posłania misyjnego przygotowują się misjonarze i misjonarki; MIVA Polska, która pomaga misjonarzom przekazując im środki transportu oraz Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, wspierające finansowo działalność placówek misyjnych.

Dziękujemy Bogu za światło i radość życia Ewangelią płynące z Krajowych Kongresów Misyjnych, zorganizowanych przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji wspólnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Zwołując je, Komisja wypełniła swój mandat animacji, formacji oraz integracji środowisk misyjnych w Kościele w Polsce.

Maryjo, Wspaniała Misjonarko, składamy dziś u Twoich stóp modlitwę, pracę, cierpienie, oddanie sprawie Ewangelii ponad 5 tysięcy polskich misjonarek i misjonarzy, tak duchownych jak i świeckich, którzy w ostatnim 50-cio leciu z oddaniem i miłością głosili Chrystusa w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, a także w Azji i Oceanii. Niektórzy z nich, jak błogosławiony ojciec Zbigniew i ojciec Michał, franciszkanie pełniąc posługę misjonarską  oddali swe życie za Chrystusa.

Twej macierzyńskiej pieczy zawierzamy 2032 misjonarki i misjonarzy z Polski, posługujących dziś w 97 krajach świata. A także polecamy Ci tych kapłanów i siostry zakonne, którzy pracują duszpastersko na Wschodzie i Zachodzie Europy. Ufnie prosimy o światło i moce Ducha Świętego dla nich. Oby jak najwięcej ludzi pociągnęli do Twego Syna. Chroń ich przed niebezpieczeństwami. Umacniaj i prowadź w trudach apostolskich. Bądź z nimi, w chwilach osamotnienia, rozczarowań i niepowodzeń.

Zmarłym misjonarkom i misjonarzom wyproś radość i pokój w królestwie Twego Syna. Niech otrzymają obfitą nagrodę za swe misjonarskie trudy.

Maryjo, czczona przez tak liczne ludy i narody, wypraszaj liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Niech nie zabraknie misjonarek i misjonarzy, którzy będą gorliwymi świadkami prawdy i miłości Twego Syna. Spójrz, o litościwa Pani, na miliardy ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa i przyjdź im z pomocą. Spójrz na chrześcijan w Afryce i Azji, którzy cierpią prześladowania z powodu swej przynależności do Chrystusa. Umacniaj ich w godzinie prób i świadectwa wierności.

Królowo Apostołów rozpal na nowo w Kościele w Polsce zapał misyjny i ożyw ducha odpowiedzialności za misje. Niech każdy z nas, odnowi w sobie świadomość, że na mocy chrztu św. i bierzmowania wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami. Będziemy Cię o to gorąco upraszać, podczas dzisiejszego czuwania nocnego, w którym biorą udział przygotowujący się do posłania na placówki misyjne misjonarze i misjonarki z Centrum Formacji Misyjnej oraz przedstawiciele innych środowisk misyjnych w Polsce.

Otwórz szeroko nasze serca na potrzeby misjonarzy i misjonarek. Wspieraj swym wstawiennictwem prace animacyjne i formacyjne, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Wyproś błogosławieństwo i potrzebne łaski wszystkim Darczyńcom misji, zwłaszcza chorym i seniorom, którzy swe niedogodności życiowe i cierpienia ofiarują w intencji misji.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prowadź Kościół w Polsce drogami misyjnymi. Niech troska o misje umocni w nas ducha wiary i miłości i pomoże wszystkim wzrastać w świętości, która nie jest niczym innym jak komunią z Twoim Synem, jedynym Zbawicielem świata i człowieka.

I razem z papieżem Franciszkiem prosimy:

„Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,

pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii,

służby, żarliwej i ofiarnej wiary,

sprawiedliwości i miłości do ubogich,

aby radość Ewangelii

dotarła aż po krańce ziemi,

i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.

Matko żywej Ewangelii,

źródło radości dla maluczkich,

módl się za nami. Amen.

ks. Zbigniew

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
41 0.1008460521698