Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

18 czerwca 2018

Homilia bp Jerzego Mazura na Mszy św. podczas jubileuszu misjonarzy

Wakacyjne Spotkanie Misjonarzy, 15 czerwca 2018 r.

Homilia bp Jerzego Mazura na Mszy św. podczas jubileuszu misjonarzy

Wasz wspaniały Jubileusz przypadł na rok duszpasterski, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Niech ta świadomość uwalnia od niepewności i lęku, a dodaje nam odwagi w codziennym życiu na drodze wypełniania powołania do świętości i ewangelizacji.

W tym wspaniałym dniu jubileuszowym Jezus jest z nami i mówi: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.

Jezus uwielbia swego Ojca: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi”. Jezus uczy, że jako dzieci Boże winniśmy w naszym codziennym życiu wysławić i wielbić Ojca, który nas kocha i obdarza swoim miłosierdziem. Za wszystko dziękujmy Bogu, bo wszystko jest łaską.

Jezus objawia nam oblicze Boga i uczy jak wejść z Nim w bliską relację, jak zjednoczyć się z Ojcem i trwać z Nim w komunii.

Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i On nie wybiera zdolnych, ale uzdalnia wybranych. Prostaczkowie, o których mówi Jezus, to ludzie, którzy nie byli znawcami starotestamentalnego Prawa. Ludzie pokorni, którzy słuchali słowa Dobrej Nowiny, rozpoznawali w Jezusie Mesjasza, stali się dziedzicami orędzia o zbawieniu i sługami Słowa. Natomiast uczonych w Piśmie gubiła pycha i stawali się wrogami tego, na którym proroctwa się spełniły.

Jezus widząc z jednej strony zaangażowanych w kontynuowanie Jego misji, a z drugiej strony widząc wasze zmęczenie, utrudzenie, przeżywanie różnych problemów, nasze choroby i cierpienia, mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

Jezus mówi do nas wszystkich, a dzisiaj w sposób szczególny do was, drodzy Jubilaci i Jubilatki. Raz powiedziawszy swe „Oto jestem”, codziennie wypowiadajcie te słowa służąc Bogu i ludziom. Pamiętajcie, Jezus w każdym momencie mówi do każdego i do każdej z was: „Ja jestem z Tobą”. Na drodze wiary nie jesteśmy sami. To wielka łaska, której doświadczamy każdego dnia. Czasami pogrążamy się w ciemnościach, trudnościach i problemach, ale nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdybyśmy stale nie otrzymywali w darze tej odpowiedzi: „Jestem z Tobą. (…)  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, a Ja was pokrzepię”.

Jezus zachęca wszystkich, a szczególnie was, Jubilaci i Jubilatki: „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Pan Jezus nazywa swą naukę jarzmem, ale zarazem dodaje, że jest ono słodkie i lekkie. Takie stanie się dla Ciebie, gdy przyjmiesz Jego naukę i z miłością i prostotą serca. Takie się stanie, gdy pozbędziesz się pychy światowych mędrców, a staniesz się pokornym uczniem i pokorną uczennicą Jezusa. On zachęca nas, byśmy uczyli się od Niego cichości i pokory serca.

Ucząc się od Jezusa i naśladując Go wstępujemy na drogę świętości. Chce się powiedzieć: Czyn wszystko, by być świętym kapłanem, świętą osobą konsekrowaną, świętym misjonarzem, świętą misjonarką. Dzisiejszy świat potrzebuje świętych kapłanów, bo potrzebuje Chrystusa.. Potrzebuje świętych osób konsekrowanych, bo potrzebuje Chrystusa. Do świętości wzywa nas Chrystus. O tym przypomina nam papież Franciszek w najnowszej adhortacji apostolskiej „Gaudete et exultate”, o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Bądźmy świętymi i nie zasłaniajmy sobą Boga innym. A więc, bądźmy kochającymi wszystkich ludzi, niosącymi im dobrą nowinę o zbawieniu, ukazującymi im Chrystusa, a przez to sami będziemy się uświęcać i będziemy prowadzić innych do świętości.

Na tej drodze do świętości – jak uczy w adhortacji papież Franciszek – powinniśmy być wytrwali, pełni entuzjazmu. „Świętość chrześcijańska to nic innego, jak życie pełnią miłości”, tej miłości, która nas upodabnia do Chrystusa i czyni nas niejako jedno z Chrystusem. A więc, osoba powołana, a szczególnie kapłan, winna się upodabniać do Pana, stawać się przeźroczysta i nie zasłaniać sobą Boga innym, ale mocą Ducha Świętego przyprowadzać innych do Boga.

Świętość jest „spotkaniem twojej słabości z siłą łaski”. „Nie bój się świętości. Nie odbierze ci ona sił, życia ani radości”. Papież zachęca nas wszystkich do pójścia drogą Ośmiu Błogosławieństw. Jest to droga upodabniania się do Chrystusa.

Idźmy taką drogą do świętości. To jest droga miłości jakiej uczymy się od Jezusa Chrystusa. Stojąc przed Panem popatrzmy też z nadzieją w przyszłość, ufając i zawierzając całkowicie siebie Bogu. Na tej drodze do świętości zawierzmy siebie Bogu słowami: „Jezu ufam Tobie”. Stawajmy przed Bogiem jak Eliasz. Obyście za Eliaszem mogli powiedzieć: „Żarliwością zapłonąłem w Panu”.

ks. Zbigniew

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.15534710884094