Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

25 października 2018

Wystąpienie bp. Jerzego Mazura SVD na Gali

Gala Medalu Benemerenti in Opere Evangelizationis

Wystąpienie bp. Jerzego Mazura SVD na Gali

Z wielką radością spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w drugiej edycji wręczenia Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, którym Komisja Episkopatu Polski ds. Misji wyraża wdzięczność osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misyjnego dzieła Kościoła. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam tu zgromadzonych. Pozdrawiam także tych Laureatów, którzy z racji wieku, odległości lub choroby nie mogą osobiście odebrać dziś Medalu.

Przeżywamy tę uroczystość w Tygodniu Misyjnym, ubogacając w ten sposób jego obchody w Polsce. Hasłem tego Tygodnia są słowa: „Pełni Ducha i posłani”, współbrzmiące z tegorocznym programem duszpasterskim. Przeżywamy nasze powołanie misyjne pamiętając, że realizujemy je mocą Ducha Świętego. On czyni nas, ochrzczonych, uczniami-misjonarzami. Swoim światłem przenika umysły i serca, uzdalniając do bezinteresownego daru z siebie i rodząc gotowość dzielenia się Ewangelią z innymi. Odnawiamy w sobie świadomość, że jesteśmy posłani w Duchu na peryferie świata, nie tylko geograficzne i kulturowe, ale nade wszystko ludzkie, egzystencjalne. Jak napisał w swym Orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek: „Środowiska ludzkie, kulturowe i religijne wciąż jeszcze nieznające Ewangelii Jezusa i sakramentalnej obecności Kościoła, stanowią najbardziej odległe „krańce ziemi”, do których, od czasu Paschy Jezusa posłani są Jego uczniowie i misjonarze, z pewnością, że zawsze jest z nimi ich Pan. Na tym polega to, co nazywamy missio ad gentes”. (Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2018).

 Dostojni wyróżnieni Medalem „Benemerenti” oraz Drodzy uczestnicy dzisiejszej uroczystości,

Patrząc na Was, na Wasze oddanie dla misji, pragnę serdecznie podziękować za codzienny trud, nieustanną modlitwę, ciężką pracę, cierpienie i wierność powołaniu misyjnemu. To prawda, że misje są sprawą wiary. Dokonują się mocą Ducha Świętego. Ale Bóg pozwala, abyśmy i my mieli w nich swój udział. Myślę zatem z wdzięcznością o 2004 misjonarkach i misjonarzach z Polski, którzy pracują w 99 krajach misyjnych oraz o ponad 1000 kapłanach i siostrach zakonnych, angażujących się pracę duszpasterską na Wschodzie. Są oni darem Kościoła w Polsce dla Kościoła powszechnego.

Wyrażam wdzięczność Konferencji Episkopatu Polski za nieustanną troskę o misje. Zwłaszcza chciałbym podziękować członkom i konsultorom Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za owocną współpracę w dziele misyjnym. Dziękuję tym, którzy podejmują wraz z nami odpowiedzialność za misje, a więc agendom Komisji: Centrum Formacji Misyjnej, Dziełu Pomocy „Ad Gentes” oraz MIVA Polska. W tym roku powstał Instytut Misyjnego Laikatu, z którym wiążemy nadzieję ożywienia zaangażowania świeckich w posłannictwo misyjne. Dziękuję Papieskim Dziełom Misyjnym, które od lat służą misjom, za cenne inicjatywy misyjne.

Na ręce pani minister Beaty Kempa składam podziękowania dla rządu polskiego za zgodną i pełną wigoru współpracę w dziedzinie międzynarodowej pomocy humanitarnej i charytatywnej. Dziękujemy Pani minister za życzliwość i wszelką pomoc dla naszych misjonarek i misjonarzy.

Słowa wdzięczności kieruję do zgromadzeń zakonnych w Polsce bez reszty oddanych ewangelizacji oraz do wszystkich delegatów biskupa ds. misji w diecezjach i archidiecezjach, którzy zajmują się animacją i formacją misyjną.

Nie mogę nie wspomnieć z podziwem i radością o niezliczonej rzeszy dzieci, młodzieży i dorosłych zaangażowanych w animację i formację misyjną w Polsce; o chorych, którzy modląc się za misjonarzy ofiarowują swe cierpienia w ich intencji; o darczyńcach, bez których nie byłoby tak wielu dzieł. Myślę z nadzieją o rosnącej rzeszy wolontariuszy misyjnych; o katolickich organizacjach, ruchach i stowarzyszeniach w diecezjach i parafiach pomagających misjom i je wspierających.

Jesteście reprezentantami tych wszystkich, którym należy się uznanie i wdzięczność za serce ofiarowane misjom. Słowa uznania i wdzięczności kieruję do Kapituły Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, na ręce jej przewodniczącego, księdza biskupa Jana Piotrowskiego, która  dokonała trudnego wyboru 15 nagrodzonych Medalem. Chrystusowi posłanemu przez Ojca z misją głoszenia Ewangelii i zbawienia świata powierzam Was wszystkich; Wasze modlitwy i działania.

Niech zatem to dzisiejsze święto umocni nas w naszym powołaniu misyjnym, a Duch Święty, ku któremu szczególnie w tym roku duszpasterskim się zwracamy, doda zapału naszym staraniom, ożywi animację misyjną i zacieśni współpracę między nami dla dobra misji. Niech Jego światło i łaska pobudzają serca młodych do pójścia drogą powołania misyjnego, a nas zachęcają do wytrwałej modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wzorem świętego Jana Pawła II zawierzajmy misje ad gentes Matce Najświętszej, a świętych misjonarzy i patronów misyjnego dzieła Kościoła, prośmy o potrzebne łaski dla tych, których serca wypełnia miłość do misji.

ks. Zbigniew

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.098193168640137