Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

24 maja 2019

Wystąpienie ks. bpa Jerzego Mazura

podczas XVIII finału Konkursu Mój Szkolny kolega z misji

Wystąpienie ks. bpa Jerzego Mazura Zobacz zdjęcia

Pani Marszałek Senatu RP,

drodzy współbracia kapłani, osoby życia konsekrowanego, katecheci, nauczyciele,

laureaci XVII Konkursu „Mój szkolny kolega z misji”,

W tym roku hasłem Konkursu były słowa: „Z Janem Pawłem II na misyjnych drogach”.

Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat w Niedzielę Misyjną. Wypowiedział wtedy piękne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” To było zaproszenie nas wszystkich, abyśmy nieśli Chrystusa. Z jednej strony otwierali drzwi dla Chrystusa, a z drugiej nieśli Go do innych. Tak, jak do naszej Ojczyzny Kościół przyniósł Chrystusa ponad tysiąc pięćdziesiąt lat temu, tak dzisiaj my niesiemy Chrystusa. Jan Paweł II powiedział: „Wszyscy z chrztu świętego jesteśmy misjonarzami”. A więc, będąc ludźmi ochrzczonymi jesteśmy misjonarzami. Papież Franciszek dodał: „uczniami-misjonarzami”, bo jako uczniowie przyjęliśmy wiarę; jako misjonarze winniśmy dzielić się nią. Nawiązując też jeszcze do Jana Pawła II chcę również przypomnieć: „Każdy wierny, każdy ochrzczony jest powołany do świętości i do działalności misyjnej”. A więc zdążamy do świętości i też winniśmy prowadzić działalność misyjną, ewangelizacyjną czyli nieść Chrystusa, głosić Ewangelię. Nikt nie został zwolniony z tego obowiązku. Nawiązuję tu do słów Chrystusa: „Idźcie i czyńcie uczniami” i do tego, że Kościół, którym jesteśmy, jest z natury Kościołem misyjnym.

Jeszcze jedną myśl Jana Pawła II chcę poddać. W encyklice „Redemptoris missio” papież napisał, że to Duch Święty jest głównym sprawcą ewangelizacji. I dlatego czterdzieści lat temu, w Warszawie wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Tak, jak możemy realizować nasze powołanie misyjne angażując się w misje „ad gentes”, będąc posłani do krajów misyjnych, do czego Jan Paweł II zachęcał, tak też poruszeni Duchem Świętym możemy realizować powołanie misyjne poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień, ale także poprzez ofiary, dar serca, pomoc finansową, pomoc materialną.

Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy. Wszyscy, którzy spotykali się z nim otrzymywali różaniec, a on zachęcał do modlitwy różańcowej. Myślę, że jest to wspaniała modlitwa, poprzez nią możemy wspierać misjonarzy i misjonarki oraz wypraszać łaskę nawrócenia dla innych.

Dlatego te myśli Jana Pawła II i wiele innych. On odbył 104 podróże apostolskie jako pielgrzym. W wielu krajach misyjnych pięknie go wspominają. Teraz spotykając się z misjonarzami w różnych krajach doświadczamy tych wspomnień. Jak był Jan Paweł II jako pielgrzym w danym kraju, czy to w Afryce, czy na Nowej Gwinei czy w Ameryce Łacińskiej, wszędzie niósł Chrystusa. Niósł nadzieję i głosił wielką radość bycia misjonarzem; bycia uczniem Chrystusa.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tutaj jesteście, którzy zaangażowaliście się, aby uczestniczyć w konkursie „Mój szkolny kolega z misji”. Gratuluję, że jesteście laureatami. Tutaj wśród nas jest Krzysztof. Słuchajcie: dwa lata temu spotkaliśmy się. Był laureatem z Zamościa. Wtedy, gdy otrzymał pierwszą nagrodę, odwrócił się do mnie i powiedział: „Księże biskupie, musimy siać!”. Piękne słowa! Myślę, że wyrażają i ten mandat misyjny, i przynależność do Kościoła z natury misyjnego i wszystko, co czynił też Jan Paweł II. Musimy siać! Siejmy dobro, piękno, miłość, radość!

Chcemy wyrazić słowa wielkiej wdzięczności organizatorom tego Konkursu: ks. Zbigniewowi Sobolewskiemu, który podjął się po raz kolejny jego organizacji i wszystkim jego współpracownikom, jak również ojcu Kazimierzowi Szymczysze, ks. Andrzejowi Sochalowi. Cieszymy się obecnością Pani Marszałek i tak zacnych gości.

 Za to wyrażam wdzięczność, bo misje, jak Jan Paweł II mawiał, to jest sprawa wiary. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy w to wielkie dzieło misyjne się zaangażowali. Szczęść Boże! Wszystkim jeszcze raz gratuluję!

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.13031601905823