Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

11 września 2019

Homilia bp. Jerzego Mazura wygłoszona podczas inauguracji nowego roku formacyjnego w CFM

Centrum Formacji Misyjnej, 10 września 2019 r.

Homilia bp. Jerzego Mazura wygłoszona podczas inauguracji nowego roku formacyjnego w CFM

Homilia bpa Jerzego Mazura SVD wygłoszona podczas Mszy św. z racji inauguracji roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, 10 września 2019 r.

 1. Pragnę rozpocząć słowami biskupa z Senegalu, który miał wielkie poczucie humoru. Mawiał on: „Kiedy gotujecie 10 kilo ryżu, nie dodajecie 10 kilo soli, bo nie dałoby się tego zjeść. Bierzecie tylko garść soli, by dodać smaku waszej potrawie”.

Myślę, że my zgromadzeni tutaj na rozpoczęciu nowego roku formacyjnego w CFM na Eucharystii jesteśmy tą garścią soli, soli, o której mówi Jezus Chrystus: „Wy jesteście solą ziemi. (Mt 5, 13). To my wszyscy tutaj zgromadzeni, mamy być tą solą i nadawać smak, nadawać misyjność, ożywiać zapał i entuzjazm misyjny.

Jezus także i dzisiaj do nas mówi: „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście owoc przynosili.”. To Jezus nas wybrał i posyła, byśmy kontynuowali Jego misję zbawczą. To On was wybrał i posyła aż po krańce ziemi. Zaufajcie Chrystusowi, który was wybrał. Dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu, to On  jest głównym sprawcą misji.

3. Dzisiejsza liturgia Słowa nam ukazuje Jezusa, który wyszedł na górę i modlił się, trwał na modlitwie do Boga. A kiedy nastał dzień spośród swoich uczniów wybrał dwunastu, których nazwał apostołami.

Jezus zaprosił nas na górę, do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Jezus pragnie nauczyć i nas „wznoszenia oczu ku górze”, do nieba, czy raczej ku Temu, który jest w Niebie, do Boga. Jesteśmy tutaj by trwać na modlitwie, trwać w komunii z Bogiem. Trwając w Komunii z Bogiem będziemy trwali w Jego miłości, a trwając w Jego miłości będziemy uczyć się miłować naszych bliźnich, drugiego człowieka.

Kiedy zeszli na dół wielki tłum ludzi oczekiwał, aby słuchać Jezusa i dostąpić uzdrowienia ze swoich chorób. Starali się Go dotknąć, by zostać uzdrowionym. Jesteśmy tutaj, jako uczniowie i uczennice Chrystusa, wybrani przez Niego i posłani z misją do wypełnienia. Wsłuchujmy się w Jego głos i dajmy się Jemu dotknąć, dajmy się dotknąć Jego miłości.

Papież Benedykt XVI uczył nas że„misje są sprawą miłości”.Mówił, że głoszenie Chrystusa i Jego zbawczego orędzia jest dla wszystkich najważniejszym zadaniem. Ukazywał na przykładzie św. Pawła, który na drodze do Damaszku doświadczył i zrozumiał, że odkupienie i misja są dziełem Boga i Jego miłości. Miłość Boża uczyniła go „wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych" (1 Kor 9,22). Biorąc pod uwagę doświadczenie św. Pawła rozumiemy, że działalność misyjna jest odpowiedzią na miłość, którą Bóg nas obdarza. Jego miłość nas wybawia i ukierunkowuje na misje ad gentes. (por., Deus caritas est, 2).

To Bóg, który jest Miłością, prowadzi Kościół na krańce świata i wzywa ewangelizatorów, aby zaspokajali swoje pragnienie „u źródła pierwszego i oryginalnego, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego Serca wypływa miłość samego Boga" (Dce, 7).

Papież Franciszek w Orędziu na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny przypomina nam, że „zawsze jestem misją; zawsze jesteś misją; każda ochrzczona i każdy ochrzczony jest misją.Ten kto, miłuje wyrusza w drogę, jest pobudzony, by wyjść ze swoich ograniczeń, jest pociągnięty i pociąga, daje siebie drugiemu i nawiązuje relacje rodzące życie. Nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości”.

A św. Paweł tak jak zachęcał Kolosan tak i dzisiaj nas, którzy jesteśmy uczniami Jezusa zachęca: „w Nim postępujcie, zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze”(Kol 2,6-7).

 4. W tym roku duszpasterskim w świetle hasła „W mocy Bożego Ducha”, wychodzimy do świata z misją dzielenia się Chrystusem i naszą wiarą. To wy poprzez waszą gotowość bycia posłanymi ukazujecie świadectwem życia, że nakaz misyjny jest nadal aktualny i pragniecie iść i głosić, iść i czynić uczniami, iść i służyć, iść i miłować. Wypełnicie tę misję wtedy, kiedy będziemy żyli Duchem Świętym i dacie się Jemu prowadzić. To On jest głównym sprawcą ewangelizacji.

Papież Franciszek w Orędziu na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny powtarza słowa papieża Benedykta XV napisane w Maximum illud „Trzeba, aby ten, kto głosi Boga, był mężem Bożym”. Tak trzeba byście byli mężami Bożymi, odważnymi, ufającymi, roztropnymi, mądrymi, pokornymi.

 Kiedy w 2013 r. byłem w Rio de Janeiro na ŚDM, była możliwość wyjechania na górę Corcovado, gdzie znajduje się figura Chrystusa Odkupiciela, mająca wysokości 38 m. Tysiące turystów, ale i pielgrzymów udaje się na tę górę. Tam wszyscy się fotografują. Często szczególnie młodzi ustawiają się tak, by ręce, ramiona pokrywały się z rękami i ramionami Chrystusa. Takie zdjęcie jest bardzo wymowne i symboliczne. Możemy powiedzieć Jezus potrzebuje Twoich rąk, potrzebuje ciebie, by przedłużać swoją misje zbawczą. Potrzebuje ciebie jako Kapłana, osobę konsekrowaną, świecką. Potrzebuje Ciebie, byście tę prawdę przekazywali innym. Tak to czyńcie, by ich ręce, ramiona pokrywały się z rękami i ramionami Chrystusa. Tak to czyńcie, aby jak najpełniej wprowadzać ludzi którym głosicie Chrystusa w tę świadomość, że ich ręce są potrzebne Bogu, aby dokonywały się dzieła Boże w świecie.Niech wasze głoszenie pomaga innym upodobniać się do Chrystusa i naśladować Chrystusa.

Dzisiaj wielu podchodzi do was i zadaje pytanie o Chrystusa – Kto to jest? Jaka jest twoja odpowiedz? Zapytany ksiądz profesor przez małego chłopca, który wskazał na ukrzyżowanego i zapytał – Kto to jest? Odpowiedział. "To jest Ten, który napełnia moje serce prawdziwym szczęściem". To jest Jezus. Takiego wyznania wiary dzisiaj oczekują od was dzieci i młodzi, ludzie pogubieni i nie znający jeszcze Chrystusa.

Proście Ducha Świętego o moc, bo o własnych siłach nie podołacie wypełnić tego zadania, ale mocą Ducha Świętego wszystko jest możliwe. W mocy Bożego Ducha zawsze doprowadzicie człowieka do Chrystusa, który napełni ich serca prawdziwym szczęściem, radością.

ks. Zbigniew

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
43 0.11513090133667