Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

7 stycznia 2020

Aby wszystkie narody przyjęły Zbawiciela

Homilia bp. Jerzego Mazura w uroczystość Objawienia Pańskiego

Aby wszystkie narody przyjęły Zbawiciela

 

Tradycyjnie już, w uroczystość Epifanii, bp. Jerzy Mazur SVD odprawił Mszę św. radiową i wygłosił homilię w kościele św. Krzyża w Warszawie. W Eucharystii uczestniczyli misjonarze pzygotowujący się do posłania misyjnego w Centrum Formacji misyjnej w Warszawie oraz pracownicy Dzieła Pomocy "Ad Gentes" i MIVA Polska. Biskup wezwał do modlitwy za misjonarzy oraz do wspierania misyjnego dzieła Kościoła ofiarami. Poniżej przedstawiamy tekst homilii:

1. Bóg Ojciec z miłości do nas posłał swojego Syna na świat, by nas wyprowadził z ciemności do światła, wyzwolił z niewoli grzechu, by nas zbawił.  Z radością uwielbiajmy Boga za Jego miłość i Jego miłosierdzie. W tę dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego wpatrujemy się w Trzech Mędrców, którzy idąc za Gwiazdą, pokonali długą drogę do Betlejem. Szli z wewnętrznym pragnieniem poznania i adorowania Nowonarodzonego. Dlatego przybywszy do Jerozolimy pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? (…) przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). To mocne pragnienie sprawiło, że odważnie wyruszyli za Gwiazdą w nieznane. Ich wytrwałość pozwoliła spotkać Jezusa, Tego, który jest źródłem prawdy, dobra i piękna, i jak czytamy w Ewangelii: „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon”.

Trzej Magowie, którzy przybyli za przewodem gwiazdy do Jezusa w Betlejem, są reprezentantami narodów pogańskich. Ich obecność przy żłóbku oznaczała, że Jezus przyszedł na świat dla wszystkich narodów; przyszedł, aby dla wszystkich ludzi stać się światłem i zbawieniem.  

Czego możemy się uczyć od Trzech Króli? Myślę, że nade wszystko wytrwałego poszukiwania Boga, Zbawiciela świata. Uczmy się od nich oddawania Bogu chwały. Do tego potrzebna jest pokora. Tylko człowiek pokorny rozumie znaczenie Wcielenia, przyjścia Boga na świat, że Bóg stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Niech Duch Święty przyjdzie nam z pomocą, umocni naszą wiarę, byśmy w Dziecięciu rozpoznawali naszego Zbawiciela i oddawali Mu pokłon.

 2.W tę dzisiejszą Uroczystość obchodzimy ważne wydarzenie: powołanie pogan do wiary, otwarcie horyzontów zbawienia przed wszystkimi narodami. Św. Paweł w czytanym dziś fragmencie Listu do Efezjan tłumaczy nam, że poganie są uczestnikami zbawienia nazywa to: „tajemnicą zakrytą przez wieki, a objawioną w ostatnim czasie”. Tajemnica ta polega na tym, że poganie zostali powołani w Jezusie Chrystusie do uczestnictwa w tym samym dziedzictwie co Izraelici, do tworzenia tego samego Ciała oraz że są współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. A więc wszystkie ludy zostały powołane do wejścia - jak opisuje prorok Izajasz - do świetlistej Jerozolimy, symbolu Kościoła. „I pójdą narody do Twojego światła”.

Jezus przyszedł na świat, aby obdarzyć swoją miłością i miłosierdziem wszystkie narody świata, także nas. Jezus jest jedynym Zbawicielem świata. Jesteśmy świadkami, jak przez wielu jest przyjmowany, ale też jak przez niektórych jest odrzucany i wypędzany z życia osobistego i publicznego. To dzieje się w naszej Europie. 5 miliardów ludzi na świecie jeszcze nie słyszało o Chrystusie. Jak mają Mu składać pokłon i oddać chwałę? Jak mają uwierzyć, gdy im nikt nie głosi?

Gwiazdą wskazującą na Chrystusa jest Kościół, posłany, by nieść Ewangelię o zbawieniu aż po krańce ziemi. Tą gwiazdą, która prowadzi ludzi do Chrystusa są wszyscy ochrzczeni. Wyraźmy wdzięczność tym, którzy pomogli nam spotkać Jezusa, poznać Go i umiłować. Tą gwiazdą dla nas są nasi rodzice, biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, katecheci, ci, którzy ukazali nam jak dobry, wielki i miłosierny jest Bóg. Taką gwiazdą dla naszego narodu i świata był i jest św. Jan Paweł II, którego jubileusz urodzin w tym roku obchodzimy oraz Kard. Stefan Wyszyński, który zostanie wyniesiony na ołtarze 7 czerwca.

Niech ta dzisiejsza uroczystość nam jeszcze bardziej uświadomi, że my wszyscy, każdy z nas ma być taką gwiazdą, która prowadzi do Chrystusa tych, którzy wciąż Go szukają. Wskazujmy w mocy Ducha Świętego naszym słowem, świadectwem życia, że w Boga wierzymy, miłujemy Go i zawierzamy Mu nasze życie. Dzisiejszy dzień jest także dniem modlitwy o to, aby wszystkie narody świata przyjęły Jezusa, jako Zbawiciela. Modlimy się za misjonarzy i misjonarki, którzy są gwiazdami ukazującymi ludziom drogę do Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.

Także i w dzisiejszych czasach mamy współczesnych Herodów, którzy poszukują informacji o Bogu, by z Nim walczyć. Czynią wszystko by ośmieszać Kościół, by odwieść ludzi od Boga. Tak jak Mędrcy poradzili sobie z Herodem, tak i my dzisiaj w mocy Bożego Ducha nie dajmy się złapać w sidła współczesnych Herodów.

 3. W nawiązaniu do tematu trzyletniego programu duszpasterskiego, dzisiejszy Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom obchodzimy pod hasłem: „Eucharystia źródłem misji”. Św. Jan Paweł II, w Encyklice Ecclesia de Eucharistia, napisał: „Eucharystia buduje Kościół, a Kościół sprawuje Eucharystię”, której celem jest „zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym”(Ecclesia de Eucharistia, 22). Ona daje ochrzczonym i posłanym siłę do wypełnienia powołania misyjnego. Nasza misja polega na tym, by będąc „jednego ducha i jednego serca” (Dz 4,32), stawać się głosicielami i świadkami Ewangelii, aż po najdalsze krańce ziemi.

Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał związek Eucharystii z działalnością misyjną Kościoła. Uczył: „Uczestnicząc w Ofierze Eucharystycznej pojmujemy głębiej powszechność odkupienia i wynikającą z tego pilną misję Kościoła” (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004). Na zakończenie każdej Mszy św., kiedy celebrans żegna zgromadzenie słowami: „Idźcie Ofiara spełniona”, wszyscy na wzór Trzech Mędrców wracających inną drogą do swojej ojczyzny, jesteśmy posłani jako „misjonarze Eucharystii”. Nieśmy innym radość z przyjścia Boga Zbawiciela.

 4.Siostry i Bracia! Dziś także bardzo potrzeba misjonarzy, posłusznych wezwaniu Pana: „Idźcie i głoście”, oddanych sprawie misji. Miliardy ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości płynącej z wiary. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za niesienie im Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Wypraszajmy światło i moc Ducha Świętego dla misjonarzy, by jak Gwiazda Betlejemska ukazywali drogę do Chrystusa. Chorzy i starsi niech wspierają misyjne dzieło Kościoła swoim modlitwami i ofiarowaniem cierpienia w intencji misjonarzy. Dzieci niech włączą się w pracę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, którego święto obchodzimy w dzisiejszą Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu, na całym świecie dzieci łączą się w modlitwie i kolędowaniu i jak Trzej Królowie, pukają do naszych domów, prosząc o datek dla dzieci z Amazonii.

Młody kapłan po święceniach Jorge Bergoglio, obecny papież Franciszek tak napisał do swojej 11 letniej siostry Mari Eleny. „Chcę żebyś była małą świętą. Czemu nie spróbować? Naprawdę potrzebujemy wielu świętych. Pozwól, że ci coś napiszę. Uczę religii w trzeciej i czwartej klasie. Chłopcy i dziewczynki są bardzo biedni, a niektórzy nawet przychodzą bez butów i bardzo często nie mają co jeść, a w zimie chłód im doskwiera. Ty nie wiesz, jak to jest, bo nigdy nie byłaś głodna, a kiedy ci zimno, po prostu zbliżasz się do grzejnika. Ale kiedy jesteś szczęśliwa, wiele dzieci płacze. Ale kiedy ty siedzisz przy stole, wiele dzieci nie ma nawet kromki chleba. A najgorsze, że oni nie znają Jezusa. Nie znają Go, bo nie ma komu ich uczyć. Rozumiesz, dlaczego ja ci mówię, że trzeba dużo świętych? Chcę, żebyś mi pomogła w moim apostolstwie u tych dzieci. Ty byś to dobrze zrobiła. Na przykład co byś powiedziała na Różaniec co wieczór? Wiem, że to wysiłek, ale twoja modlitwa może wiele pomóc i zmienić w ich życiu”. Ta sytuacja biedy i głodu, nie znajomości Jezusa jest nadal aktualna. I ty możesz być święta, święty pomagając innym przez modlitwę i drobne ofiary.

Także młodzież i dorośli, na wiele sposobów mogą zaangażować się w sprawę misji. Miejcie odwagę także iść za głosem Pana i w przyszłości, jako misjonarze, misjonarki, być tą gwiazdą, która prowadzi innych do Jezusa.

Weźmy udział w Orszaku Trzech Króli, organizowanym w wielu miejscowościach w naszej Ojczyźnie. Jak Monarchowie pokłońmy się Chrystusowi oraz innych prowadźmy do Niego. Z serca dziękujmy Bogu za radość poznania Chrystusa.

          5. Obecnie na misjach mamy 1903 misjonarzy z Polski. Kapłani diecezjalni, osoby konsekrowane i wierni świeccy posługują w 98 krajach świata. Misjonarze nie tylko zajmują się nauczaniem wiary i formowaniem wspólnot, ale także pełnią dzieła miłości miłosiernej. By mogli pomagać, potrzebują wsparcia modlitewnego i finansowego. Wszyscy możemy wesprzeć misje, nie tylko dzisiaj. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski Krajowy Fundusz Misyjny zasilą dzisiejsze ofiary z parafii z całej Polski. Z tego Funduszu utrzymujemy Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące misjonarzy oraz wspomagamy działalność misyjną misjonarzy i misjonarek. W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy składam serdeczne podziękowanie za Waszą modlitwę i ofiarność, za troskę o misje w świecie. Spotykając się z Chrystusem w Eucharystii z wiarą uklęknijmy przed Nim, otwórzmy nasze szkatuły i ofiarujmy Mu to, co znajdziemy w nich najlepszego: naszą wiarę, nadzieję a przede wszystkim miłość.

        

 

ks. Zbigniew

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
43 0.217777967453