Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

24 czerwca 2021

Nowe areopagi i modele misji

Sprawozdanie

Nowe areopagi i modele misji

Tematem sympozjum naukowego, które trwa w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w formie on-line są „Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego”.

Sympozjum rozpoczęła uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Bp Mazur przywitał uczestników oraz rozpoczął sympozjum zasadniczymi pytaniami na jakie uczestnicy sympozjum będą szukać odpowiedzi: Jak zmieniają się modele misji? Jakie są najważniejsze pola ewangelizacji? Jak te modele i pola postrzegają misjonarze na poszczególnych kontynentach?

Pierwszej sesji tematycznej przewodniczył ks. bp Jan Piotrowski ordynariusz diecezji kieleckiej. Pierwszy referat pt. „Zmiana paradygmatu misyjności w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i św. Pawła VI” wygłosił o. dr hab. prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD. W swoim referacie prelegent zaznaczył, że Sobór Watykański II był ważnym wydarzeniem XX wieku wprowadzającym nowe paradygmaty misyjne czyli pewne zmiany w sposobie myślenia i działania. Zostało podkreślone, że Duch Święty jest autorem tych zmian. Paradygmat nie jest teorią ale praktyką życiową, która wynika ze sposobu spojrzenia na rzeczywistość oraz na zaangażowanie. Podkreślił, że Dekret o misyjnej działalności Kościoła „Ad Gentes” nie jest jakimś nadzwyczajnym odkryciem ale podsumowaniem nauczania oraz refleksji przedsoborowych o charakterze teologicznym, misjologicznym i eklezjalnym. Co nowego wypracowano na Soborze Watykańskim II? Odpowiadając na to pytanie podkreślił, że Kościół z natury jest misyjny, działalność misyjna jest istotą i podstawowym zadaniem Kościoła oraz, że zaangażowanie w dzieło misyjne jest obowiązkiem i rzeczywistością eklezjalną. Kościół jest kontynuacją i przedłużeniem działalności misyjnej Jezusa Chrystusa. Nowością Soboru jest osadzenie misji w tajemnicy Trójcy Świętej. Misyjność Kościoła dokonuje się na mocy Ducha Świętego. Według nowego paradygmatu sobór podkreśla, że nie należy zwracać dużej uwagi na ilość ochrzczonych i na zakładanie niezliczonych nowych kościołów, podkreśla sposób przygotowania misjonarzy oraz szacunek do lokalnych ludów i kultur. Owocem nowych paradygmatów soborowych jest systematyczna refleksja misyjna, instytuty misjologiczne, kongresy misjologiczne, wolontariaty misyjne, organizacje oraz stowarzyszenia wspierające misje.

Bp Piotrowski podsumowując powyższy referat stwierdził, że misje są sprawą wiary, świadectwem życia i dziełem miłosierdzia. Dodał, że ważnym w tym wszystkim jest człowiek, który jest podmiotem i przedmiotem misji.

Drugim prelegentem był abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański, którego tematem referatu były „Modele i areopagi misji dzisiaj według św. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI”.

Abp Wojda zwrócił uwagę na adhortację apostolską „Evangelii nuntiandi” która była inspiracją dla św. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI w dalszej refleksji na temat misyjności Kościoła. Kościół rodzi się z misji  Jezusa Chrystusa na mocy Ducha Świętego dzięki czemu Ewangelia przekracza granice geograficzne i rodzą się nowe wspólnoty. Biskup wymienia czternaście nowych areopagów według misyjnej encykliki „Redemptoris missio” są to m.in.: nowa ewangelizacja, pokój i rozwój, dominacja kultury uniwersalnej, dialog międzykulturowy, globalizacja, komunikacja społeczna, migracja, kontakt międzyreligijny, sekty, młodzi, nowi ubodzy i nowe formy ubóstwa, kościół prześladowany itd. Zauważył, że tych areopagów może być więcej np. brak edukacji, ekologia itd.

Podsumowując referat bp Piotrowski powiedział, że sprawa misji nie jest sprawą specjalistów ale całego Kościoła. Zachęcił do przeczytania oraz refleksji nad adhortacją apostolską „Verbum Domini” Benedykta XVI.

Trzeci i ostatni w tej sesji to referat „Misyjność Kościoła w nauczaniu papieża Franciszka”, który wygłosił o. dr Ryszard Szmydki OMI podsekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

Papież zaleca nowe etapy ewangelizacji – misyjne wyjście, wyruszenie w drogę, Kościół wychodzący. Kościół misyjny to Kościół wychodzący, który dociera na peryferie ludzkie, jest ojcowskim domem gdzie każdy ma miejsce. Odnowa duszpasterska i nawrócenie Kościoła misyjnego wymaga wierności Jezusowi Chrystusowi poprzez kontemplację i osobistą relację. Kolejnymi etapami ewangelizacji są - przepowiadanie serca Ewangelii o objawionej miłości Boga, ewangelizatorzy z duchem. Prelegent zaznaczył trzy zalecenia papieża do ewangelizatorów – pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, osobiście zjednoczyć się z Chrystusem, być ewangelizatorem świadectwem życia.

Podsumowując całą sesję można stwierdzić, że rzeczywistość misyjna zmienia się szybko wraz z globalnymi zmianami w świecie. Misjonarze stają wobec nowych wyzwań, które zmuszają do poszukiwania nowych dróg i sposobów ewangelizacji

ks. Zbigniew

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
43 0.040122032165527