Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

29 sierpnia 2022

XXII edycja Konkursu Mój szkolny kolega z misji

Rok szkolny 2022/2023

XXII edycja Konkursu Mój szkolny kolega z misji

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego rusza ogólnopolski Konkurs misyjny „Mój szkolny kolega z misji”. Po raz 22 Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całym kraju do zainteresowania się misjami. Patronatem honorowym Konkurs objęli abp Salvatopre Pennacchio, nunucjusz apostolski w Polsce, bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.

Niezmiennie od ponad dwudziestu lat celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma on kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie.

 Po pierwsze: pokój

 Chociaż żyjemy w cieniu wojny na Ukrainie, nie możemy zapomnieć, że w wielu zakątkach świata toczą się walki i rebelie. Tlą się od lat konflikty plemienne, które od czasu do czasu wybuchają w postaci krwawych zamieszek, walk i konfliktów zbrojnych. Wielu ludzi w Afryce żyje w niepewności i lęku, w obawie przed wypędzeniem, mordami i głodem. Niespokojnie jest również w wielu krajach Ameryki Południowej, dotkniętych kryzysem ekonomicznym, niesprawiedliwością społeczną i korupcją.

Temat XXII edycji Konkursu zwraca uwagę na to, że misjonarze są budowniczymi pokoju i pojednania. Wspierają ubogą ludność, upominając się o poszanowanie jej praw. Misjonarze wzywają do pojednania zwaśnione strony, ukazują perspektywę chrześcijańskiego pokoju, opartego na dialogu i sprawiedliwości.

O tym, że wszyscy, nie tylko misjonarze, jesteśmy budowniczymi pokoju mówił papież Franciszek podczas Mszy św. w rycie zairskim w Watykanie, 3 lipca 2022 r.: „Chrześcijanin jest nosicielem pokoju, bo Chrystus jest pokojem. Po tym rozpoznajemy czy należymy do Niego. Jeśli natomiast szerzymy plotki i podejrzenia, tworzymy podziały, to utrudniamy komunię, przedkładamy swoją przynależność nad wszystko, to nie działamy w imię Jezusa. Ci, którzy podsycają niechęć, wzniecają nienawiść, pomiatają innymi, nie pracują dla Jezusa, nie przynoszą Jego pokoju – powiedział Franciszek. – Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, módlmy się o pokój i pojednanie w waszej ojczyźnie, w Demokratycznej Republice Konga, tak zranionej i wykorzystywanej. Jednoczymy się z Mszami odprawianymi w tym kraju w tej intencji i modlimy się, aby chrześcijanie byli świadkami pokoju, zdolnymi przezwyciężyć wszelkie uczucia urazy i zemsty, pokusę myślenia, że pojednanie nie jest możliwe, przezwyciężyć wszelkie niezdrowe przywiązanie do własnej grupy, które prowadzi do pogardy dla innych.

Bracie, siostro, pokój zaczyna się od nas;  od ciebie i ode mnie, od serca każdego człowieka. Jeśli żyjesz Jego pokojem, przychodzi Jezus i zmienia się twoja rodzina, twoje społeczeństwo. Zmieniają się, jeśli najpierw twoje serce nie jest w stanie wojny, nie jest uzbrojone w pretensje i złość, nie jest podzielone i fałszywe. Wprowadzić pokój i porządek we własnym sercu, rozbroić chciwość, zgasić nienawiść i urazę, uciec od korupcji, oszustwa i przebiegłości: tam zaczyna się pokój“.

            Konkurs  zostanie oficjalnie ogłoszony głoszony 1 września 2022 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 28 grudnia 2022 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dn. 31 marca 2023 r. Termin ogłoszenia wyników konkursu i uroczystej gali zostaną podane w terminie późniejszym.

 Informacje praktyczne

 Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2023 r.)

Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.

Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes” ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4

Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny: VII-VIII – szkoły  podstawowej.

 Zadania uczestników:

 1. Konkurs dla uczniów odbywa się w trzech kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca misjonarki i misjonarzy jako posłańców i budowniczych pokoju, realia pracy misyjnej, małych bohaterów z krajów misyjnych lub dorosłych i uczniów angażujących się w misyjne dzieło Kościoła w Polsce.

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznychnawiązuje do pracy misjonarzy lub form zaangażowania misyjnego dzieci i młodzieży.

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej.

d) charytatywna –  środki zebrane przez uczestników Konkursu w ramach kategorii charytatywnej zostaną przeznaczone na wyposażenie w przybory szkolne oraz podręczniki do klasy egzaminacyjnej oraz przedszkola, prowadzonego przez siostry michalitki w Kikaikelaki (diec. Kumbo) w Kamerunie.

2) Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem problematyki misyjnej. Temat zajęć nie musi wprost nawiązywać do tematu Konkursu (preferowane). Celem zajęć byłoby przybliżenie uczniom idei braterstwa chrześcijańskiego oraz wspaniałych obrońców i propagatorów tej idei na misjach (postacie historyczne lub współczesne).

Organizator Konkursu serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do wzięcia udziału w zmaganiach konkursowych. Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na nasze stronie internetowej www.adgentes.misje.pl w zakładce „Konkurs”.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.045794010162354