Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

Informacje

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

XVI edycja: GDZIE MISJONARZE - TAM NADZIEJA

 I. Organizator konkursu:

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112

Tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 743-95-27

www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl

II. Patronat honorowy konkursu:

Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji

III. Cele konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. W tym roku uczniowie będą pozyskiwali środki na remont i wyposażenie przyszpitalnego przedszkola w Katondwe (Zambia), prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP (starowiejskie).

Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie.

Szczegółowy Regulamin  oraz informacje na temat XVI edycji konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl

IV. Temat  XVI edycji konkursu: „Gdzie misjonarze - tam nadzieja"

Coraz częsciej słyszymy w mediach o trudnej sytuacji, w jakiej żyją tysiące dzieci i młodych w krajach misyjnych. W wielu krajach Afryki, Azji i Oceanii a także w Ameryce Łacińskiej sytuacja jest bardzo trudna i niebezpieczna. Konflikty zbrojne, prześladowania chrześcijan i mniejszości etnicznych, korupcja, głód, niedożywienie, wykorzystywanie nieletnich, rozwój przestępczości, brak dostępu do opieki lekarskiej, powszechna nędza i choroby, brak dostępu do zdobyczy cywilizacyjnych, to problemy, jakim stawiają czoła codziennie ubodzy w krajach misyjnych. Przychodzą im z pomocą misjonarki i misjonarze. Prowadzą oni liczne dzieła charytatywne, edukacyjne i medyczne, poprzez które podejmują codzienną walkę o lepsze jutro dla tych, którym głoszą Chrystusa. Misjonarze poprzez swą pracę dają nadzieję na lepszą przyszłość. Są małymi źródłami światła. Celem Konkursu jest dostrzeżenie tego, co dla ubogich i potrzebujących czynią misjonarki i misjonarze.

V. Czas trwania konkursu:

Konkurs  zostanie ogłoszony 1 września 2016 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 31 grudnia 2016 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dnia 31 marca 2017 r. Wyniki konkursu zostaną podane 8 kwietnia 2017 r.

VI. Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny : Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2017 r.)
  2. Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.
  3. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  4. Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy "Ad Gentes" ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4
  5.  Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – IV szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny – gimnazjum

VII. Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w pięciu kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad)

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm).

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej

d) charytatywna –  trwające przez rok szkolny inicjatywy i działania uczniów mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję zbierania środków finansowych na cel wskazany w tym roku..

2) Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem tematu XVI edycji konkursu.

 VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje:

a)      adgentes.misje@gmail.com  lub  www.adgentes.misje.pl

b)      tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 793-95-27.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
41 0.11583805084229