Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

Informacje

 

PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS:

 

PRACE MOŻNA NADSYŁAĆ DO

 

25.04.2021 r.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT EMAIL:  adgentes.misje@gmail.com

 

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

XX edycja:  Bohaterowie misji

I. Organizator konkursu:

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112

Tel. (22) 743-95-24; www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl

II. Patronat honorowy konkursu:

Pan Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej

Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji

III. Cele konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie. Szczegółowy Regulamin  oraz informacje na temat XX edycji konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl

IV. Temat  XX edycji Konkursu: „Bohaterowie misji”

 Nie byłoby misji, gdyby nie misjonarki i misjonarze, którzy zdecydowali się opuścić swój kraj i udać się do dalekich krajów, by pełnić misję ewangelizacyjną i pomagać ludziom.

Podczas pandemii koronawirusa, nasi misjonarze i misjonarki zdecydowali się – mimo zagrożenia zdrowia i życia – pozostać na placówkach misyjnych. Kontynuują odważnie i ofiarnie pomoc niesioną najuboższym i wspierają duchowo i materialnie tych, których dotknęły restrykcje związane z koronawirusem.

Pragniemy, aby temat jubileuszowej edycji Konkursu „Mój szkolny kolega z misji” został poświęcony misjonarkom i misjonarzom – cichym i odważnym bohaterom misji. Niechby służył lepszemu poznaniu tego kim są, i co robią w dalekich krajach. Warto byśmy poznali nie tylko bohaterów misji, którzy już zmarli, i są kandydatami do chwały ołtarzy, ale także żyjących i pracujących współcześnie na misjach.

A może znacie małych bohaterów misji, jakimi są wasi rówieśnicy w krajach misyjnych? Mimo trudnych warunków, w jakich żyją starają się kochać innych, pomagać im i wspierać. Warto opowiedzieć ich historię innym.

Ale misje to nie tylko ofiarni misjonarze w krajach misyjnych, ale także ci, którzy w Polsce angażują się w dzieło misyjne Kościoła. To także nauczyciele, kapłani i katecheci prowadzący animację misyjną w parafiach i szkołach oraz dzieci i młodzież, na różne sposoby pomagający misjonarzom. Byłoby dobrze, gdyby Konkurs „Mój szkolny kolega z misji” ukazał wielkość i piękno ich zaangażowania misyjnego. Poszukajmy zatem w naszych wspólnotach parafialnych i środowisku tych, którzy są bohaterami misji.

V. Czas trwania Konkursu:

Konkurs  zostanie ogłoszony głoszony 15 września 2020 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 28 grudnia 2020 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dn. 31 marca 2021 r. Termin ogłoszenia wyników konkursu i uroczystej gali zostaną podane w terminie późniejszym. Mamy nadzieję, że pandemia koronawirusa nie przeszkodzi nam we wspólnym świętowaniu podczas uroczystej Gali w Warszawie.

VI. Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2021 r.)
  2. Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.
  3. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  4. Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes” ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4
  5.  Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny: VII-VIII – szkoły  podstawowej.

VII. Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w trzech kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca misjonarki i misjonarzy, realia pracy misyjnej, małych bohaterów z krajów misyjnych lub dorosłych i uczniów angażujących się w misyjne dzieło Kościoła w Polsce.

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznych nawiązuje do pracy misjonarzy lub form zaangażowania misyjnego dzieci i młodzieży.

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej.

d) charytatywna –  ze względu na pandemię koronawirusa wyjątkowo w tym roku kategoria ta zostaje zawieszona.

2) Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem problematyki misyjnej. Temat zajęć nie musi wprost nawiązywać do tematu Konkursu (preferowane). Celem zajęć byłoby przybliżenie uczniom wspaniałych postaci misjonarek i misjonarzy (postacie historyczne lub współczesne) oraz tych, którzy w naszych środowiskach angażują się w animację i formację misyjną, pomagają misjom.

 VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje:

a)      adgentes.misje@gmail.com  lub  www.adgentes.misje.pl

b)      tel. (22) 743-95

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.051844120025635