Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

Informacje

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

XVII edycja:  Z MARYJĄ NA MISJACH

 I. Organizator konkursu:

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112

Tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 743-95-27

www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl

II. Patronat honorowy konkursu:

Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej

Abp Salvatore Pennacchio

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji

III. Cele konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. W tym roku uczniowie będą pozyskiwali środki na remont i wyposażenie przedszkola w wiosce Mann (Republika Środkowoafrykańska), prowadzonego przez Małgorzatę Kiedrowską, misjonarkę świecką.

Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie. W tym roku chcemy zachęcić uczniów do poznawania sanktuariów maryjnych w krajach misyjnych, które odgrywają dużą rolę nie tylko religijną ale i społeczną.

Szczegółowy Regulamin  oraz informacje na temat XVII edycji konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl

IV. Temat  XVII edycji konkursu: „Z Maryją na misjach”

W tym roku temat Konkursu całkowicie odbiega od poprzednich edycji. Organizatorzy pragną zainspirować dzieci i młodzież do zainteresowania się sanktuariami maryjnymi rozsianymi na wszystkich kontynentach. Sanktuaria maryjne w Meksyku, Egipcie, Japonii,  i wielu innych krajach misyjnych są w Polsce mało znane, chociaż mają bogatą historię i odrywają ogromną rolę społeczno-kulturową. Przyczyniają się nie tylko do umocnienia wiary, ale promieniują na całą społeczność poprzez swa działalność oświatową i charytatywną.  Chcemy, aby dzieci i młodzież poznały te miejsca tchnące wiarą i ukazujące tożsamość ludzi w nich się gromadzących.

V. Czas trwania konkursu:

Konkurs  zostanie ogłoszony 1 września 2017 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 29 grudnia 2017 r. na formularzu dostępnym na stronie

www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dn. 30 marca 2018 r. Wyniki konkursu zostaną podane 10 kwietnia 2018 r.

VI. Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 30 marca 2018 r.)
  2. Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.
  3. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  4. Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy "Ad Gentes" ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4
  5.  Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VII szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny – gimnazjum (klasy II-III)

VII. Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w pięciu kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca wybrane sanktuarium maryjne z kraju misyjnego

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznych nie musi się ściśle wiązać z sanktuarium maryjnym, ale ukazywać pracę misjonarzy

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej

d) charytatywna –  trwające przez rok szkolny inicjatywy i działania uczniów mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję zbierania środków finansowych na cel wskazany w tym roku.

2) Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem problematyki misyjnej. Temat zajęć nie musi wprost nawiązywać do tematu Konkursu (preferowane), może skupić się na prezentacji działalności misjonarzy oraz sytuacji dzieci i młodzieży w krajach misyjnych.

 VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje:

a)      adgentes.misje@gmail.com  lub  www.adgentes.misje.pl

b)      tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 793-95-27.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.14900016784668