Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

Informacje

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

XXI edycja:  „Fratelli tutti – braterstwo misyjne”

I. Organizator konkursu:

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112

Tel. (22) 743-95-24; www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl

II. Patronat honorowy konkursu:

Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji

III. Cele konkursu:

Niezmiennie od ponad dwudziestu lat celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie. Szczegółowy Regulamin  oraz informacje na temat XXI edycji konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl

IV. Temat  XXI edycji Konkursu: „Fratelli tutti – braterstwo misyjne”

W świecie współczesnym obserwujemy zamęt, skłonności do podziałów, zamykania się jednych na drugich. Pandemia koronawirusa ujawniła wielkie pokłady solidarności i bezinteresownej pomocy ale również pokłady egoizmu, podziały między mieszkańcami krajów bogatych i ubogich. W trudnej sytuacji ekonomicznej i kulturowej, papież Franciszek wzywa do odkrycia na nowo braterstwa chrześcijańskiego i jedności rodzaju ludzkiego. Wszyscy jesteśmy braćmi, gdyż wszyscy mamy jednego Ojca w niebie. Wszyscy jesteśmy jednakowo przez Niego kochani. Celem Konkursu jest pogłębienie rozumienia braterstwa chrześcijańskiego, które opiera się na wierze w Boga-Ojca i Chrystusa, jako jedynego Odkupiciela i Brata ludzi.

Misjonarki i misjonarze są apostołami braterstwa, jedności i pokoju wśród ludzi. Niosą orędzie miłości bliźniego, pomagając najuboższym i najsłabszym. W wielu krajach są jedyni obrońcami ich praw i godności. Misje są oazami braterstwa, wzajemnej troski, pomocy, szacunku dla najsłabszych. Misjonarze nikogo nie odrzucają i nie wykluczają ze społeczności wiernych.

 

 

V. Czas trwania Konkursu:

Konkurs  zostanie ogłoszony głoszony 1 września 2021 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 28 grudnia 2021 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dn. 31 marca 2022 r. Termin ogłoszenia wyników konkursu i uroczystej gali zostaną podane w terminie późniejszym. Mamy nadzieję, że pandemia koronawirusa nie przeszkodzi nam we wspólnym świętowaniu podczas uroczystej Gali w Warszawie.

VI. Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2022 r.)
  2. Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.
  3. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  4. Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes” ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4
  5.  Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny: VII-VIII – szkoły  podstawowej.

VII. Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w trzech kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca misjonarki i misjonarzy, realia pracy misyjnej, małych bohaterów z krajów misyjnych lub dorosłych i uczniów angażujących się w misyjne dzieło Kościoła w Polsce.

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznych nawiązuje do pracy misjonarzy lub form zaangażowania misyjnego dzieci i młodzieży.

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej.

d) charytatywna –  ze względu na pandemię koronawirusa wyjątkowo w ubiegłym roku kategoria ta została zawieszona. W tym roku przywracamy ją, mamy nadzieję na normalne funkcjonowanie szkół. Środki zebrane przez uczestników Konkursu w ramach kategorii charytatywnej zostaną przeznaczone na budowę dwóch sal lekcyjnych w szkole podstawowej w Figuil w Kamerunie, prowadzonej przez ojców Oblatów Maryi  Niepokalanej. Dzieło Pomocy Ad Gentes wspiera rozbudowę tej szkoły od tego roku.

2) Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem problematyki misyjnej. Temat zajęć nie musi wprost nawiązywać do tematu Konkursu (preferowane). Celem zajęć byłoby przybliżenie uczniom idei braterstwa chrześcijańskiego oraz wspaniałych obrońców i propagatorów tej idei na misjach (postacie historyczne lub współczesne).

 VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje:

a)      [email protected]  lub  www.adgentes.misje.pl

b)      tel. (22) 743-95

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.055624961853027