Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Dom Misyjny Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

sms

  Pomóż polskim misjonarkom i misjonarzom wysyłając sms-a o treści Misje na numer 72032 (koszt 2,46 zł z VAT).

 Jedną z form pomocy, jaką Dzieło Pomocy „Ad Gentes” ofiarowuje misjonarzom jest dofinansowanie większych projektów ze środków pozyskiwanych z sms-a „Misje”. Przez cały rok można wysyłać sms-a na numer 72032 (koszt 2,46 zł z Vat). W roku 2015 zebrano 139 000 zł., a w 2016 - przekazaliśmy misjonarzom 146 515, 68 zł. Dzięki życzliwości wszystkich operatorów komórkowych całość zebranych środków trafiła do misjonarzy, którzy mogli wykorzystać je na realizację 6 projektów. W miarę posiadanych środków lista projektów jest rozszerzana. W 2017 roku wytypowane do realizacji projekty to:

1. "WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE DLA DZIECI NIEWIDOMYCH" W SCHOOL OF MATHER ELISABETH FOR VISUALLY IMPARED CHILDREN (   Meghalaya, Indie)

Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego, niezbędnych akcesoriów oraz mebli do szkolnej pracowni komputerowej dla 100 dzieci z dysfunkcją wzroku. Uczniowie będą przygotowywani do podjęcia nauki w szkołach średnich i wyższych razem z innymi "widzącymi" uczniami w systemie integracyjnym. Szkołę prowadzą siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.

2. "RADOŚĆ W ZABAWIE DLA DZIECI, KTÓRE PRZEŻYŁY TRZĘSIENIE ZIEMI" (Canoa, Ekwador)

Projekt obejmuje budowę placu zabaw i urządzeń rekreacyjnych przy szkole podstawowej w Canoa prowadzonej przez siostry franciszkanki. Z placu zabaw będą korzystały dzieci, które przeżyły traumę trzęsienia ziemi, w wieku od 3-7 lat. Pomoże to w pokonywaniu lęku i stresu u dzieli spowodowanego trzęsieniem ziemi w 2016 r.

3. "NIE DLA HANDLU LUDŹMI W AMAZONII" (Tefe, Brazylia)

Projekt polega na dofinansowaniu zapobiegania handlu ludźmi i wykorzystywania młodych do niewolniczej pracy poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą, by demaskować oszustwa handlarzy ludźmi i udostępniać informacje o tym procederze. Projekt będzie realizowany w szkołach i parafiach leżących wzdłuż rzek: Amazonka, Japura, Jurua, Jutai i Tefe.

4. EDUKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Caceres del Peru - Jimbe, Peru)

Projekt obejmuje zorganizowanie przez siostry Świętej Rodziny z Bordeaux przygotowanie sali dl nauczania osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i przyborów szkolnych, zakup żywności i opłatę dojazdów dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

5. PROWADZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ŚW. RITY (Iquitos, Peru)

 Celem projektu jest zapewnienie możliwości kontynuowania pracy świetlicy wśród najuboższych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych lub patologicznych. Świetlica środowiskowa prowadzona w Iquitos jest miejscem dla dzieci, gdzie mogą one odrabiać lekcje, bawić się i rozwijać swe pasje. Jest to jedyna taka placówka w mieście, zajmująca się trudnymi dziećmi i młodzieżą.

6. POMOC MEDYCZNA I CHARYTATYWNA DLA OSÓB UPOŚLEDZONYCH FIZYCZNIE I PSYCHICZNIE (Kwahu-Tafo, Ghana)

Projekt obejmuje dofinansowanie leczenia 35 osób upośledzonych umysłowo i 45 upośledzonych fizycznie, zakup lekarstw, opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, a młodym pomoc w zdobyciu zawodu i zakupie sprzętów potrzebnych do pracy zarobkowej.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
38 0.17012596130371