Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

21 października 2022

Światowy Dzień Misyjny

Będziecie moimi świadkami

Światowy Dzień Misyjny

23 października br. obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. W Polsce nazywany jest on Niedzielą Misyjną. Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek wystosował Orędzie. Zwrócił w nim uwagę na fakt, że powołanie misyjne ma charakter kościelny.

„Wszyscy uczniowie będą świadkami Jezusa dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymają — zostaną nimi ustanowieni przez łaskę. Gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek by byli. Tak jak Chrystus jest pierwszym posłanym, to znaczy misjonarzem Ojca (por. J 20, 21) i Jego „wiernym świadkiem” (por. Ap 1, 5), tak też każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa. A Kościół, będący wspólnotą uczniów Chrystusa, nie ma innej misji, jak tylko ewangelizowanie świata, dając świadectwo o Chrystusie. Tożsamość Kościoła polega na ewangelizowaniu” (nr 1).

Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny są okazja, byśmy na nowo odczytali nasze powołanie misyjne i otworzyli się na misje. Jesteśmy uczniami – misjonarzami na mocy chrztu św. Spoczywa na nas odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii we współczesnym świecie. Jest to obowiązek naglący, zważywszy na to, że ponad 6 mld ludzi nie poznało Ewangelii. Ponad 40% krajów na świecie, są to terytoria misyjne.

 „Wskazanie „aż po krańce ziemi” powinno uczniom Jezusa każdego czasu stawiać pytanie i powinno ich zawsze przynaglać, by wychodzili poza tradycyjne miejsca, aby dawać o Nim świadectwo. Pomimo wszelkich udogodnień, jakie niesie ze sobą postęp nowoczesności, istnieją dziś jeszcze obszary geograficzne, do których nie dotarli jeszcze misyjni świadkowie Chrystusa z Dobrą Nowiną o Jego miłości. Z drugiej strony, żadna ludzka rzeczywistość nie może być obca uwadze uczniów Chrystusa w ich misji. Kościół Chrystusowy był, jest i będzie zawsze „wychodzący” ku nowym horyzontom geograficznym, społecznym i egzystencjalnym, ku miejscom i ludzkim sytuacjom „granicznym”, aby dawać świadectwo o Chrystusie i Jego miłości do wszystkich ludzi, każdego narodu, wszystkich kultur i wszystkich stanów społecznych. W tym sensie misja będzie zawsze także missio ad gentes, jak nauczał nas Sobór Watykański II, ponieważ Kościół zawsze będzie musiał wychodzić poza swoje granice, aby wszystkim świadczyć o miłości Chrystusa. W związku tym pragnę przypomnieć i podziękować wielu misjonarzom, którzy poświęcili swoje życie, aby wyjść „poza”, ucieleśniając miłość Chrystusa do wielu braci i sióstr, których spotkali” (nr 2).

Możemy wesprzeć misjonarzy naszą modlitwą, ofiarowanym w ich intencji cierpieniem oraz ofiarami. Pomagamy misjom poprzez Papieskie Dzieła Misyjne, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i wiele innych katolickich wspólnot i organizacji, które realizują konkretne projekty pomocowe na misjach.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” każdego roku wspiera ponad 100 projektów medycznych, ewangelizacyjnych, charytatywnych i edukacyjnych, realizowanych przez polskich misjonarzy. Realizuje także kilka priorytetowych projektów (budowa szkół i przedszkoli, budowa studni głębinowych, walka z głodem i niedożywieniem dzieci). Jest to wspaniałe świadectwo wiary.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
43 0.057960033416748