Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
03-729 Warszawa 4,
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
tel. 00 48 22 743 95 24
fax. 00 48 793 95 27
www.adgentes.misje.pl
email: [email protected]
WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ W REALIZACJI PROJEKTU
ogólne medyczne charytatywne edukacyjne
(właściwy zanaczyć) do 2 tys. EUR

Imię

Nazwisko

Adres korespondencyjny

Telefon

Fax

E-mail

Adres placówki

Miejsce realizcji projektu

Diecezja lub adres kościelny

Zgromadzenie zakonne, instytut

Tytuł projektu

Planowany koszt

w miejscowej walucie  
w EUR  

Inne organizacje, do których zwrócono się o pomoc w realizacji projektu i przyznana kwota
Czas realizacji projektu

od  
do  

Kwota wnioskowana

  EUR

Rekomendacja (zaznacz jeżeli posiadasz)
potwierdzenie Biskupa Misyjnego

potwierdzenie przełożonego zakonnego lub przedstawiciela księży Fidei Donum
Forma przekazania przyznanej pomocy finansowej
Konto bankowe

Gotówka   *  Po rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłana informacja dotycząca przyznanej dotacji, formy odbioru i rozliczenia. Przyznana kwota jest pomocą w realizacji projektu jednak bez żadnych zobowiązań do nowej pomocy w przyszłości na ten projekt. Wniosek wypełniony poprawnie, w każdej części musi być podpisany i potwierdzony pieczęciami przez podane władze diecezjalne i zakonne. Nie przyznaje się funduszy na realizację nowych projektów, jeżeli nie wpłynęło szczegółowe sprawozdanie i rozliczenie z poprzedniego projektu.