Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

II Niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes

Materiały liturgiczno-homiletyczne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

5 marca 2023 r.

„Z misjonarzami budujemy Kościół”

 

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

Rdz 12,1-4a Ps 33,4-5.18-19.20.22 2 Tm 1,8b-10 Mt 17,1-9

 

Komentarz na wejście

 Tradycyjnie już, w II niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w Kościele w Polsce „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. W tym roku przyświeca nam hasło: „Z misjonarzami budujemy Kościół”.

Liturgia słowa ukazuje nam Chrystusa w chwale nieba, przemieniającego się na oczach uczniów, aby ich umocnić w wierze i przysposobić do przyjęcia tajemnicy krzyża.

Prośmy Pana, o łaskę przemiany naszych serc, byśmy byli gotowi pokornie i ofiarnie zmierzać drogami Wielkiego Postu do radości zmartwychwstania i wniebowstąpienia.

Naszą modlitwą otoczmy misjonarzy i misjonarki z Polski, którzy przemieniają świat zdobywając go dla Chrystusa.

 Akt pokuty

 Na początku tej Mszy świętej stańmy przed Bogiem w prawdzie. Prośmy o przebaczenie naszych grzechów i zaniedbań, niewierności i słabości, które oddzielają nas od Niego.

 Panie, który pragniesz naszego nawrócenia i pokuty, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przemieniasz nasze serca i ubogacasz je swą łaską, zmiłuj się nad nami.

Panie, który pomnażasz w nas miłość i nadzieję, zmiłuj się nad nami.

 Homilia

 Wczytując się uważnie w słowa Ewangelii powoli wnikamy wzamiary i pragnienia Jezusa. Jednym z nich było założenie wspólnoty wiary – Kościoła, któremu Pan pragnął powierzyć siebie, swoją naukę i dary. W tym celu Jezus zgromadził wokół siebie dwunastu uczniów. Powoli kształtował ich serca, odsłaniając przed nimi tajemnice wiary. Apostołowie przebywając z Jezusem na co dzień mieli możliwość patrzenia na Jego dzieła, słuchania Jego nauk i nade wszystko budowania więzi z Nim. Na osobności, Chrystus wyjaśniał im to, co w przypowieściach przekazywał tłumom. Uczniowie byli zafascynowani Mistrzem, przejawami Jego niezwykłej mocy, potęgą słowa i cudów. W duchu zadawali sobie pytanie: Kim naprawdę jest Jezus, syn cieśli Józefa?

            Chrystus pragnął powierzyć im misję głoszenia światu Ewangelii, uświęcania go poprzez sakramenty i budowania braterskiej wspólnoty wiary. Tworzył Kościół, powoli odsłaniając przez Apostołami królewską drogę krzyża. Przysposabiał ich do tego, aby zaakceptowali trudności i niepowodzenia, prześladowania i odrzucenie. Chrystus nie ukrywał przed nimi, że aby wejść do obiecanego królestwa, trzeba najpierw stawić czoła wielu uciskom i cierpieniom. Pan nie obiecywał swemu Kościołowi łatwej egzystencji. Miał świadomość, że udziałem Kościoła staną się prześladowania z powodu głoszonej wiary. Dlatego, pragnąc umocnienia uczniów na te trudne chwile, zaprosił ich na Górę Tabor. Tutaj, w obecności świadków, których posłał Ojciec, ukazał im swą boską chwałę. Odsłonił prawdę o tym, kim jest.

            Przemienienie Chrystusa jest zarazem proroctwem. Ukazuje ostateczną przyszłość Kościoła, którego On jest Głową. Ci, którzy pójdą za Chrystusem muszą liczyć się, że to będzie ich kosztowało. Staną w cieniu krzyża. Nie raz doświadczą brutalnej mocy potępienia, niezrozumienia i odrzucenia. Będą musieli podjąć duchową walkę o własne zbawienie. Staną przeciwko potęgom świata, którzy odrzuca prawdę, dobro i miłość Chrystusa.

Mimo wielu czarnych scenariuszy przyszłości, które kładą się cieniem na wspólnocie Kościoła, dostrzegamy wielką nadzieję. Przemieniając się, Chrystus ukazuje przemianę Kościoła, Jego chwałę i wielkość. Umacnia swych uczniów i jakby wyposaża w oręż, chroniąc ich przed paraliżującym strachem o przyszłość, zwątpieniami i tchórzostwem. Kościół ma przyszłość – jest nią chwała nieba, ale zanim jednak zostanie wprowadzony w ten stan niebiańskiej szczęśliwości i wyniesienia, musi sprostać licznym i bolesnym próbom.

            Wezwanie św. Pawła, skierowane do biskupa Tymoteusza: „Weź udział w trudnościach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!” możemy dziś śmiało odnieść do siebie, a także do misjonarek i misjonarzy, za których dziś szczególnie się modlimy.

            Misjonarze są siewcami przemienienia. Podejmują codzienne prace, modlitwy i cierpienia, z myślą o tym, by ci, do których posyła ich Kościół nie tylko poznali, ale pokochali Chrystusa. Przemieniają bolesną rzeczywistość, budząc nadzieję w sercach osób ubogich, chorych i odrzuconych. Idą do nich z krzyżem, ale też i obietnicą Chrystusa, że prowadzi on w sposób pewny do królestwa niebieskiego.

            Misjonarze przekazują prawdę ewangeliczną nauczając przy różnych okazjach. Szafują sakramenty święte. Przez chrzest wprowadzają tych, którzy uwierzą w Chrystusa do wspólnoty wiary, Kościoła. Powoli, mozolnie budują Kościół. Głoszą Ewangelię i zakorzeniają Kościół w sercach nowych uczniów Chrystusa.

            Budowę Kościoła prowadzą nie tylko poprzez słowo i sakramenty święte, ale także poprzez dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. Misjonarze angażują się w zastaną rzeczywistość, często naznaczoną głęboką nędzą, niesprawiedliwością społeczną, wszechobecną korupcją i przemocą. Wielu z nich ryzykuje życiem w służbie ubogim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    W II niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Jak każdego roku, tak i teraz polecamy ich Bogu w modlitwie. Jest ona wyrazem wiary, że misje nie są dziełem ludzkim, ale są zakorzenione w Bogu i z Niego czerpią swą moc. Misjonarze nie pełnią własnej woli, ale realizują powołanie, którym zostali obdarzeni przez Chrystusa. Są budowniczymi Kościoła.

            Pamiętajmy dziś o misjonarzach z Polski. Prośmy, o liczne i gorliwe powołania misyjne wśród duchownych i świeckich. Bez misjonarzy nie będzie misji. Kościół przestanie być wspólnotą ewangelizacyjną. Wesprzyjmy dziś naszymi ofiarami dzieła misyjne. Dołączmy z radością do rzeszy duchowych i materialnych darczyńców misji.

 Modlitwa wiernych

 Do Boga, który w Chrystusa umacnia naszą nadzieję na życie wieczne, skierujmy ufną modlitwę za Kościół i świat, nasze rodziny i wspólnoty oraz nas samych:

 Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby niestrudzenie wzywali wszystkie dzieci Kościoła do nawrócenia i pokuty, przemiany serc i budowania królestwa Bożego. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby byli budowniczymi Kościoła i wskazywali drogę zbawienia tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za wszystkich, którzy na różne sposoby wspierają misyjne dzieło Kościoła, aby ich nagrodą były radość i pokój, płynące z pełnienia woli Bożej. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za chorych i cierpiących, aby wzrastali duchowo dźwigając swój krzyż i by nie zabrakło im nadziei i pomocy ze strony bliskich. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za zmarłych, aby ich udziałem stała się chwała nieba, pokój, radość i wiekuiste szczęście. Ciebie prosimy…

 Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni słowem i Ciałem Chrystusa, wytrwale dążyli do naszej niebieskiej ojczyzny. Ciebie prosimy…

 Wszechmogący i miłosierny Boże, przyjmij naszą modlitwę i napełnij serca swoją łaską. Spraw, aby nasza codzienność stała się pewną drogą, którą zmierzamy ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Rozesłanie

 Niech błogosławieństwo Pana umacnia nas w wędrówce wielkopostnej. Niech będzie mocą przemiany serca, i naszej gotowości przylgnięcia do krzyża Chrystusa. Zaangażujmy się w misyjne dzieło Kościoła. W swych modlitwach pamiętajmy o misjonarkach i misjonarzach i wesprzyjmy ich dzisiaj naszą jałmużną. Pamiętając o tym, że ochotnego dawcę miłuje Bóg!

 Prezentacja Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

 Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji od 2005 roku wspiera polskie misjonarki i misjonarzy w dziełach ewangelizacyjnych, medycznych, charytatywnych i edukacyjnych. Dzięki pozyskiwanym środkom przez Dzieło Pomocy misjonarze budują kościoły i kaplice, wyposażają sale katechetyczne i świetlice dla dzieci i młodzieży, kształcą katechistów, prowadzą ośrodki zdrowia i szpitale. Opiekują się starcami i niepełnosprawnymi w hospicjach i schroniskach. Dzieło wspiera również edukację dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i sierocińcach. Wraz z misjonarzami walczy z głodem i niedożywieniem wśród mieszkańców Afryki, Azji i Oceanii. Pomaga matkom samotnie wychowującym dzieci w zdobywaniu zawodu i wspiera rodziny wielodzietne.

W pięciu ostatnich latach Dzieło zrealizowało prawie 700 projektów pomocowych na misjach. Staraniem Dzieła, przy współpracy z „Polską pomocą rozwojową” oraz ojcami franciszkanami, wybudowano szkołę podstawową, zawodową i przedszkole w Campusie Edukacyjnym im. M. Kolbego w Dar es Salaam (Tanzania). Wybudowano również wraz z siostrami karmelitankami szkołę podstawową w Gitega Songa w Burundi.

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Dzieło Pomocy wybudowało kaplicę ku czci Świętego w Lome (werbiści, Togo) oraz kościół parafialny w Minkama (marianie, Kamerun).

Priorytetowe projekty Dzieła to budowa domów dla Pigmejów w Burundi przy współpracy z ojcami karmelitami oraz budowa studni w Zambii przy współpracy z miejscową Caritas.

W Polsce „Ad Gentes” prowadzi animację i formację misyjną. Wydaje książki, broszury i ulotki. Jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny kolega z misji”, w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych.

Informacje na temat działalności Dzieła są publikowane na stronie internetowej www.adgentes.misje.pl. Zapraszamy do współpracy.

ks. Zbigniew Sobolewski,

dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.042249202728271