Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze Kontakt sms

Menu

MISYJNA DROGA KRZYŻOWA 2022

Módlmy się wspólnie za misje

MISYJNA DROGA KRZYŻOWA

(Tekst opublikowany w "Naszym Dzienniku"  11 marca 2022 r.)

 Panie Jezu Chryste, wracając do Ojca poleciłeś Apostołom, by głosili Ewangelię na krańcach świata i budowali Kościół, wspólnotę wiary. Wpatrzeni w Twój krzyż pragniemy ofiarować Ci naszą modlitwę za misjonarki i misjonarzy, którzy z dala od rodzinnych stron dzielą się radością wiary i poprzez pokorną służbę budują królestwo Boże.

            Umocnij ich w nadziei i miłości, aby byli wiernymi świadkami prawdy Ewangelii. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

  STACJA I

CHRYSTUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Wrogowie Jezusa, zachowując pozory poszanowania prawa, skazali Jezusa na śmierć. Wyrok ten był przesądzony daleko wcześniej, niż zgromadzili się oskarżyciele. Już wcześniej próbowali Go zgładzić widząc w nim zagrożenie dla swej władzy.

            Chrystus przyjął w milczeniu niesprawiedliwy wyrok. Nie bronił się, ani też nie protestował. Stał się żertwą ofiarną za zbawienie ludzi.

            Misjonarze stoją po stronie niesprawiedliwie skazanych, odrzucanych przez innych i pogardzanych. Towarzyszą tym, którzy zostali obarczeni krzyżem.

            Panie Jezu, nie dopuść, abyśmy niesprawiedliwie oskarżali innych.

 

STACJA II

CHRYSTUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Miłość sprawiła, że Chrystus przyjął krzyż. Była ona większa od lęku przed cierpieniem. Pan wydał siebie samego w ręce oprawców. Stał się barankiem ofiarnym za grzechy świata. Odtąd krzyż jest symbolem miłości gotowej nawet na męczeństwo.

            Misjonarki i misjonarzy wyruszają w świat z krzyżem Chrystusa. Jest on ich znakiem rozpoznawczym. Ucieleśnia pragnienie oddania życia za innych. Krzyż jest wielkim manifestem miłości bezgranicznej i bezinteresownej.

            Prosimy Cię, Panie Jezu, daj nam łaskę dźwigania wraz z Tobą krzyża w duchu miłości.

  STACJA III

CHRYSTUS PO RAZ PIERWSZY UPADA POD KRZYŻEM

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Pierwszy upadek pod krzyżem został spowodowany słabością i wyczerpaniem Skazańca. Ugiął się pod ciężarem krzyża, który okazał się zbyt ciężki. Nikt nie wsparł Jezusa. Złowrogi tłum cieszył się z Jego upadku, upokorzenia i bólu.

            Misjonarze boleją nad popadającym w grzech światem. Pomagają ludziom w odnalezieniu drogi do Boga. Są solidarni  z zagubionymi, uwikłanymi w grzechy i wady. Budzą nadzieję na powstanie z upadków.

            Panie Jezu, przez pamięć Twego pierwszego upadku, zachowaj nad od lekceważenia grzechów i wad.

  STACJA IV

CHRYSTUS SPOTYKA SWĄ MATKĘ

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Na drodze na Golgotę Jezus spotyka Maryję. Jest Ona obecna w chwili, gdy Syn toczy duchową walkę o zbawienie świata. Stoi blisko, by wesprzeć Go. Jej bliskość dodaje Jezusowi sił. Wie, że nie jest sam w swoim ciernieniu.

            Misjonarzy wspiera Maryja. Jest Ona ich najlepszą Matką. Jej wizerunki towarzyszą im w codziennym posługiwaniu, na ludzkich drogach krzyżowych. Przypominają, że Matka nigdy nie opuszcza swych dzieci.

            Panie Jezu, bądź błogosławiony za to, że Twoja Matka jest zawsze z nami.

  STACJA V

CHRYSTUS KORZYSTA Z POMOCY SZYMONA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Szymon z Cyreny nie był gotowy na to, by dźwigać krzyż nieznanego Skazańca. Został do tego przymuszony. Musiał podporządkować się woli silniejszych. Być może jego pierwszym krokom za Jezusem towarzyszył gniew i niechęć. Powoli jednak krzyż go przemieniał. Stawał się łaską.

            Nasi misjonarze pełnia posługę Cyrenejczyka wśród najuboższych mieszkańców Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki Łacińskiej. Wykonują ciężką pracę na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy. Przyjmują ich krzyż za własny.

            Panie Jezu, dodawaj nam sił, abyśmy byli chętni do pełnienia uczynków miłosierdzia.

  STACJA VI

CHRYSTUSOWI POMAGA WERONIKA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Kobieca wrażliwość pozwoliła Weronice przezwyciężyć wszelkie obawy i przeszkody. Otarła twarz Zbawiciela. Nie patrzyła na to, jaka będzie reakcja złowrogiego tłumu. Widziała tylko nieszczęśliwego człowieka, któremu należy pomóc.

            Misjonarze są świadkami miłosierdzia. Każdego dnia ocierają umęczoną twarz Jezusa w ubogich, chorych, opuszczonych, skazanych na margines życia społecznego. Dostrzegają piękno oblicza Chrystusa w twarzach tych, z którymi nikt się nie liczy, którymi świat gardzi.

            Panie Jezu, daj nam łaskę wierności Twojemu poranionemu obliczu w naszych siostrach i braciach. Dodawaj sił misjonarzom w ich codziennej służbie.

 STACJA VII

CHRYSTUS UPADA PO RAZ DRUGI

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Tak łatwo popełniamy błędy, za które przychodzi płacić innym. Lekceważymy sobie prawo Boże, a potem cierpimy to, co zgotował nam grzech. Jezus upada pod krzyżem, aby pomagać powstawać z naszych upadków. Swoim powstaniem dodaje otuchy i wzmaga nasze siły.

            Misjonarze są obecni tam, gdzie króluje ludzka krzywda, słabość i grzech. Pomagają powstawać. Budzą nadzieję w sercach jej pozbawionych. Pocieszają strapionych i pozwalają odkryć cichą obecność Boga w naszych nieszczęściach.

            Panie Jezu, wspieraj powstających. Umacniaj słabych i dźwigaj tych, którzy sami nie są w stanie podnieść się ze swoich upadków.

  STACJA VIII

CHRYSTUS POCIESZA NIEWIASTY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Tak wiele jest łez na świecie. Płaczą starsi i młodsi. Są to łzy wyciskane niesprawiedliwością, brakiem miłości lub nienawiścią. Chrystus każe płakać nam nad sobą. Nad złem, które dokonuje się w świecie, często nie bez naszej współpracy.

            Misjonarki i misjonarzy również dotyka nędza i zło świata. Są obecni wśród cierpiących i jednoczą się z tymi, którzy płaczą. Gestami miłości braterskiej starają się osuszać ludzkie łzy.

            Panie Jezu nasz najlepszy pocieszycielu, niech Twój Duch umacnia nas w trudnych chwilach.

 STACJA IX

CHRYSTUS UPADA PO RAZ TRZECI

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Zawstydza nas trzeci upadek Chrystusa i jest wyrzutem sumienia. Chrystus wynagradza nim Bogu Ojcu za naszą niewierność i zło czynione bezmyślnie, bezrefleksyjnie. Grzeszymy słuchając rad innych grzeszników, pochwalamy i usprawiedliwiamy oczywiste zło, interpretujemy Ewangelię tak, by usprawiedliwiała nasze słabości. Chrystus wobec grzechu jest bezkompromisowy. Odrzuca go i powstaje.

            Misjonarze niosą dobrą nowinę o miłosierdziu Bożym zatwardziałym grzesznikom. Głoszą chrzest nawrócenia i wzywają do pokuty. Walczą ze złem, nie schlebiają mu.

            Panie Jezu, umocnij nasze sumienia w szczerości i prawości.

 STACJA X

CHRYSTUS Z SZAT OBNAŻONY

– Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Chrystus został odarty z szat. Upokorzony, wyszydzony na nowo i poniżony staje nagi wobec swych prześladowców. Chrystus stał się solidarny z ubogimi, których nie stać na modne szaty. Nagi pośród nagich uczy, że nie szata decyduje o godności człowieka.

            Misjonarze przyodziewają nagich nędzarzy. Dzielą się z ubogimi tym, co jest konieczne do życia. Służą nie tylko dobru duchowemu tych, do których Pan ich posyła, ale także troszczą się o ich potrzeby materialne.

            Panie Jezu, chroń nasze serca przed chciwością, próżnością i nieskromnością.

  STACJA XI

CHRYSTUS DO KRZYŻA PRZYBITY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Przedostatni akord okrutnej męki: ciało Chrystusa zostało przybite do krzyża. Nie został Mu oszczędzony rozdzierający ból w rękach i nogach. Oprawcy nie okazywali żadnej litości. Z wprawą czynili swą powinność. Pan, nie bronił się ani opierał ich woli. Cichy, niczym baranek paschalny, wypełniał swój los.

            Misjonarze wiele razy przeżywają tę tajemnicę ukrzyżowania. Patrzą bezsilni na ludzi, którym nie mogą pomóc. Cierpią widząc zło większe od dobra. Przed rozpaczą chroni ich moc krzyża Chrystusa.

            Panie Jezu, daj byśmy nie zwątpili o obliczu zła.

  STACJA XII

CHRYSTUS NA KRZYŻU UMIERA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Wyniesiony ponad ziemię, Chrystus umiera. Swego ducha oddaje Ojcu niebieskiemu, a nas poleca swej ukochanej Matce. Jego śmierć  porusza niebo i ziemię. Wielu jej świadków skłoniła do wiary i skruchy.

            Misjonarze i misjonarki głoszą życiodajną śmierć Chrystusa. w Nim jest nasze życie. Wzywają ludzi do przyjęcia wiary w Zmartwychwstałego. Poprzez sakramenty święte umacniają w zjednoczeniu z Chrystusem.

            Panie Jezu, posilaj nas Eucharystią, byśmy pełni mocy wrastali w świętości.

  STACJA XIII

CHRYSTUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Każde cierpienie kiedyś się skończy. Umęczone ciało Chrystusa zdjęto z krzyża i oddano Matce. Maryja mogła w spokoju opłakiwać swego Syna. Była to chwila dziękczynienia i nadziei. Chwila oddania i zawierzenia Bogu dzieła zbawczego Chrystusa.

            Misjonarze i misjonarki jak Maryja opłakują zmarłych i towarzyszą im w ostatnim pożegnaniu. Swą modlitwą umacniają wiarę w życie wieczne. Promieniami nadziei rozświetlają bolesne chwile pożegnań.

            Panie Jezu, umocnij w nas wiarę w życie wieczne.

  STACJA XIV

CHRYSTUS ZŁOŻONY DO GROBU

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Trwając w milczeniu i modlitwie przy grobie Chrystusa, polecamy Bogu naszych bliskich zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące. Modlitwą towarzyszymy im podczas ostatniego pożegnania. Naszą modlitwę ożywia wiara w Zmartwychwstałego. Jest ona dla nas źródłem pociechy i umocnienia.

            Misjonarze towarzyszą umierającym i ich rodzinom. Uczą modlitwy za zmarłych. Przybliżają prawdę o zmartwychwstaniu i są siewcami eschatologicznej nadziei. W świat doczesny wnoszą świeży powiew wieczności.

            Panie Jezu, daj wieczne odpoczywanie tym, którzy powrócili do domu Ojca.

  MODLITWA KOŃCOWA

 Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za tę drogę, którą przeszliśmy z Tobą. Przyjmij modlitwy i przemień nasze serca, abyśmy upodobnieni do Ciebie, dawali świadectwo nadziei, którą rodzi krzyż i pusty grób.

            Błogosław misjonarkom i misjonarzom. Umacniaj ich w wierze, by z radością nieśli Ewangelię do tych, którzy jej nie znają. Prosimy Cię o liczne i święte powołania misyjne wśród księży, sióstr zakonnych i wiernych świeckich. Spraw, by dzieło misyjne nie cierpiało z powodu braku powołań.

            Wspieraj tych, którzy wspierają misje: chorych, którzy cierpią w intencji misjonarzy, dzieci i młodzież angażującą się w koła misyjne w parafii i szkole, darczyńców misji, bez których nie byłyby możliwe dzieła miłosierdzia na misjach.

           Niech blask Twego zmartwychwstania i radość nieba, towarzyszą nam w dźwiganiu codziennych krzyży. Amen.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
38 0.061186075210571