Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

MISYJNA DROGA KRZYŻOWA 2023

Módlmy się wspólnie za misje

MISYJNA DROGA KRZYŻOWA

(Tekst opublikowany w "Naszym Dzienniku"  3 marca 2023 r.)

Wpatrzeni w Twój krzyż, Panie Jezu Chryste, pragniemy rozważać tajemnicę tej wielkiej miłości, która znalazła swą pełnię na Golgocie. Pragniemy iść za Tobą wraz z rzeszą misjonarek i misjonarzy, głoszących Ewangelię aż na krańcach świata.

Prośmy Cię, Panie, umocnij nas w miłości, zapale misyjnym, w gorliwości służenia Tobie i bliźnim. Spraw, byśmy jednoczyli nasze małe krzyże codzienne z Twoim krzyżem. Niech w nas zwycięży Twoja miłość. Niech okaże się większa niż cierpienie i śmierć. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

  STACJA I

CHRYSTUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Każdy człowiek boi się cierpienia i śmierci. Ty, o Panie, przezwyciężyłeś ten naturalny lęk posłuszeństwem Ojcu. Wiedziałeś, że Ojciec pragnie uratować człowieka. Dlatego zgodziłeś się bez oporu na ofiarę z siebie. Przyjąłeś w milczeniu niesprawiedliwy wyrok. Nie broniłeś siebie.

            Jezu, pobłogosław misjonarkom i misjonarzom na całym świecie, którzy głoszą Ewangelię i szerzą królestwo niebieskie swą modlitwą, cierpieniem, pracą i bezinteresowną miłością. Bądź z nimi w chwilach trudnych, zwłaszcza wtedy, gdy świat będzie ich skazywał na zapomnienie, niebyt, odrzucenie i śmierć.

 STACJA II

CHRYSTUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Wziąłeś na swe ramiona krzyż, o Panie, i przemieniłeś go swą miłością. Ciężar drewnianej belki wydał Ci się słodki i lekki. Odczuwałeś lęk i niepokój, ale przezwyciężyłeś je, gdyż w tym podjęciu krzyża, nie chodziło o cierpienie, ale o zbawienie świata. Przyjmując krzyż bez szemrania nadałeś mu nowe znaczenie. Uczyniłeś go narzędziem pokoju i pojednania.

            Misjonarze codziennie biorą Twój krzyż na swe ramiona, niosąc ulgę ubogim, chorym, odrzuconym, skazanym na zapomnienie i nędzę. Panie, umocnij ich. Daj im siłę do dźwigania krzyża codziennych obowiązków. Niech Twa łaska opromienia ich krzyże miłością.

 STACJA III

CHRYSTUS PO RAZ PIERWSZY UPADA POD KRZYŻEM

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Zwykle nie pamięta się pierwszego upadku. Zostaje on zagłuszony przez następne, kolejne. Ty, o Panie, upadłeś pokonawszy zaledwie niewielką odległość z belką krzyża na ramionach. Upadek ten ujawnił Twą słabość i zmęczenie. Wyczerpany, nie mogłeś powstać.

            Misjonarze i misjonarki również upadają na duchu. Brakuje im sił, by sprostać wyzwaniom trudnej codzienności. Upadają pod ciężarem rzeczywistości, która ich przerasta i cierpienia, któremu nie mogą zaradzić. Panie, natchnij ich dobrą myślą. Niech czynią to, co mogą dla dobra bliźnich, a resztę zostawią Bogu.

   STACJA IV

CHRYSTUS SPOTYKA SWĄ MATKĘ

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

To najpiękniejszy, wzruszający moment w Twej męce. Widzisz swą Matkę. Czujesz siłę Jej modlitwy. Matka milcząc cierpi wraz z Tobą, pragnąc zmniejszyć Twoją mękę. Nie potrzebuje słów, byś dostrzegł Jej miłość. Miecz boleści przenika Twoje i Jej serce.

            Panie, przyjmij modlitwy, dobre czyny, cierpienia ofiarowane przez misjonarzy w intencji zbawienia świata. Spraw, byśmy i my pamiętali o nich i wspierali ich swą modlitwą.

   STACJA V

CHRYSTUS KORZYSTA Z POMOCY SZYMONA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Szymon z Cyreny stał się Twoim, mimowolnym współpracownikiem. Wziął krzyż na swe ramiona, choć nie rozumiał jego sensu. Byłeś dla niego jedynie człowiekiem potrzebującym współczucia. Skazańcem, którego czeka haniebna śmierć.

            Udziel nam, o Panie, łaski bycia Cyrenejczykami dla innych. Kształtuj w nas wyobraźnię miłosierdzia. Spraw, by misjonarze nie odrzucali okazji dźwigania z miłością krzyża bliźnich. Ich krzyż niech będzie zawsze zjednoczony z Twoim krzyżem.

   STACJA VI

CHRYSTUSOWI POMAGA WERONIKA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Zawstydza nas ta słaba kobieta swą siłą i determinacją. Nie zważając na nic, okazała Ci Panie, serdeczne współczucie. Przyniosła ulgę ocierając Twą twarz. Ty przyjąłeś jej gest miłosierdzia z wdzięcznością. W zamian zostawiłeś ślad na jej sercu.

            Panie, tak wielu misjonarzy ociera łzy płaczącym, podnosi na duchu i przywraca godność tym, których świat skazuje na pogardę i odrzucenie. Są z tymi, z którymi nikt się nie liczy. Spraw, aby w służbie ubogim, chorym i cierpiącym zachowali wrażliwość i delikatność Weroniki.

  STACJA VII

CHRYSTUS UPADA PO RAZ DRUGI

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Nie wiemy, co spowodowało Twój drugi upadek. Czy był on czymś zwyczajnym, przez nikogo nie zawinionym, czy też przyczynili się do niego Twoi wrogowie? Ten upadek kolejny raz Cię upokorzył, poniżył, pozbawił godności w oczach towarzyszącego Ci tłumu.

Panie, niech Twój wysiłek powstania z upadku i wola, by do końca wypełnić misję zbawczą umacnia misjonarzy i misjonarki w ich upadkach i powstaniach. Obdarz ich darem męstwa, tak bardzo potrzebnym w misyjnej rzeczywistości.

 

  STACJA VIII

CHRYSTUS POCIESZA NIEWIASTY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

W tym spotkaniu z płaczącymi niewiastami objawiłeś się Panie, cały Ty! Nie myślisz o sobie, ale niepokoisz się o zbawienie kobiet i ich dzieci. Nie chcesz dla siebie litości i współczucia, ale pragniesz, aby wszyscy grzesznicy nawrócili się i ocaleli. Pocieszasz niewiasty, pragnąc by Twoje słowa stały się źródłem ich przemiany i szczerej pokuty.

Spraw, Panie, aby misjonarze cieszyli się z rozradowanymi i płakali ze smutnymi. Niech ich serca pozostaną wrażliwe na ludzką krzywdę.

  STACJA IX

CHRYSTUS UPADA PO RAZ TRZECI

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Bardzo łatwo przyzwyczajamy się do upadków. Niekiedy świadomie je prowokujemy. Brakuje nam determinacji, aby zerwać z naszymi wadami, z ciężkimi grzechami. Nie mamy siły, by podnosić się z nich natychmiast.

            Panie, upadłeś po raz trzeci. Zawstydza nas Twoja cierpliwość i wytrwałość. Powstajesz, mimo że droga prowadzi Cię ku Golgocie. Miłość do Ojca i pragnienie zbawienia ludzi są większe od bólu spowodowanego upadkiem.

            Modlimy się za misjonarzy, aby nie upadali na duchu w chwilach cierpienia, odrzucenia i osamotnienia. Niech będą gotowi na ofiarę z siebie.

STACJA X

CHRYSTUS Z SZAT OBNAŻONY

– Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Przywiązujemy wielką wagę do szat, gdyż one wskazują na status społeczny. Mówią o tym kim jesteśmy i co lubimy. Drogie szaty oznaczają prestiż i bogactwo. Wyznaczają wysoką pozycję społeczną.

            Ty, o Panie, podrzuciłeś logikę świata, który „stroi się w bogate piórka”. Stanąłeś nagi, upokorzony przez nędzę, bezbronny w swoim ogołoceniu. Zawstydzony słuchałeś słów pogardy i potępienia. Krzyk tłumu odzierał Cię z człowieczeństwa.

            Prosimy Cię, Jezu, daj siłę misjonarkom i misjonarzom w ich codziennej pracy. Niech przyodziewają nagich i karmią głodnych w imię Twej ewangelicznej miłości.

   STACJA XI

CHRYSTUS DO KRZYŻA PRZYBITY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Okrutni oprawcy przybijają Twe ręce i nogi do krzyża. W ten symboliczny sposób unieruchamiają Ciebie. Nie są jednak zdolni do tego, aby zatrzyymać Twe serce. Ono nie przestaje kochać grzeszników. W Twoim sercu rodzi się przebaczenie światu.

            Panie Jezu, polecamy ci misjonarki i misjonarzy nestorów misji, schorowanych, niepełnosprawnych, zmęczonych pracą, którzy całe swe życie oddali Bogu i ludziom, a teraz stawiają czoła niedostatkom i niedogodnościom życiowym.

   STACJA XII

CHRYSTUS NA KRZYŻU UMIERA

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Śmierć Twoja Panie, jest ostatnim akordem w pieśni miłości. Twoja droga na Golgotę zakończyła się śmiertelną ciszą. Miłość, jedynie ona, stanęła u stóp Twego krzyża. W sercu Matki i Jana, mimo bólu tli się nadzieja.

            Misjonarze stają w obliczu śmierci, niekiedy bezradni, bezsilni. Nie tracą jednak nadziei. Są świadkami zmartwychwstania i nowego życia.

   STACJA XIII

CHRYSTUS Z KRZYŻA ZDJĘTY

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

Zdjęcie z krzyża to chwila uspokojenia, odpoczynku, wyciszenia. Pobożni uczniowie Pana składają Jego Ciało do grobu. Wraz z Ciałem składają w nim swojej nadzieje. Być może są przekonani, że jest to ostatni gest miłości wobec Chrystusa.

            Panie, rozważając tajemnicę Twego grobu, polecamy Ci wszystkich tych, którzy na misjach wspierają chorych i umierających. Którzy modlą się gorliwie za dusze czyśćcowe.

   STACJA XIV

CHRYSTUS ZŁOŻONY DO GROBU

 – Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,

– Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył!

 Niczym ziarno pszeniczne, Twoi uczniowie złożyli Twe Ciało do grobu. Odeszli smutni z postanowieniem, że powrócą, aby dopełnić obrzędów pogrzebowych. Trzy dni leżałeś w grobie. Potem powstałeś z martwych, by zaświadczyć, że Boża miłość jest potężniejsza od śmierci.

Tobie, Panie polecamy dusze wiernych zmarłych na misjach. Modlimy się za zmarłych misjonarzy, aby po trudach apostolskiego życia cieszyli się wiecznym pokojem i radością. Bądź im, Panie, nagrodą!

   MODLITWA KOŃCOWA

 Panie Jezu Chryste, poszliśmy za Tobą, Twoimi śladami. Dziękujemy, Ci za Twój krzyż, który jest dla nas objawieniem miłości Ojca. Nadałeś swemu cierpieniu sens zbawczy, stając się żertwą ofiarną za grzeszników. Błogosławimy Ciebie i wysławiamy!

            Prosimy Cię, Panie, przyjmij naszą pokorną modlitwę za misjonarki i misjonarzy, których pragniemy nią umocnić. Wspieraj ich dobre dzieła. Umacniaj w wierności powołaniu i służbie. Nam zas daj radość z tego, że możemy i my być uczniami-misjonarzami. Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.047250986099243