Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

Projekty zrealizowane w 2023

W roku 2023 Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wsparło finansowo realizację 128 projektów zgłoszonych przez polskie misjonarki i misjonarzy. Na ten cel łącznie przeznaczono 127 650,00 euro.

Środki zostały przyznane podczas dwóch posiedzeń Komisji. 29 maja 2023 r. Komisja ds. grantów pomocowych dla polskich misjonarzy rozpatrzyła projekty nadesłane na sesję wiosenną. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” rozpatrzyło nadesłane 59 wniosków o dofinansowanie. Wpłynęło 34 projekty ewangelizacyjne, 7 charytatywnych, 6 medycznych i 12 edukacyjnych. Zostały one zgłoszone przez 33 siostry zakonne, 18 zakonników, 8 księży fideidonistów oraz 1 osobę świecką. Dofinansowano te projekty kwotą 56 050,00 Euro.

W piątek, 20 października 2023 r. zostały rozpatrzone przez Komisję ds. grantów wnioski o dofinansowanie działalności ewangelizacyjnej, charytatywnej, medycznej i edukacyjnej, zgłoszone przez polskie misjonarki i misjonarzy

W sesji jesiennej rozpatrzono 69 projektów: siostry zakonne zgłosiły 31, księża fideidoniści – 17; zakonnicy – 20 i misjonarze świeccy – 1. Zgłoszono 42 projekty ewangelizacyjne, 15 – charytatywnych, edukacyjnych – 7 oraz medycznych – 5.

Komisja ds. grantów postanowiła przeznaczyć na dofinansowanie tych projektów kwotę 71 600,00 euro (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset euro).

- Widać wyraźnie tendencję wzrostową, gdy chodzi o projekty ewangelizacyjne. Wiele z nich dotyczy budowy lub remontów obiektów kościelnych, takich jak kościoły, kaplice czy budynki parafialne służące katechizacji – mówi ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. – Wiele projektów są to inwestycje w przyszłość (np. projekty edukacyjne). Służą one rozwojowi dzieci i młodzieży, polepszają warunki ich nauki lub ją umożliwiają. Stałą prośbą, jaką otrzymujemy jest prośba o dofinansowanie zakupu lekarstw dla osób ubogich – wyjaśnia.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, dzięki którym możemy wspierać finansowo pracę misjonarzy. Zachęcamy do dalszej ofiarności, która sprawia radość nie tylko obdarowywanym, ale i Darczyńcom. Pamiętajmy o słowach zachęty Pisma Świętego: „Ochotnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7).

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.045634984970093