Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

19 maja 2022

Finał Konkursu MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI

BORZĘCIN DUŻY, 18 MAJA 2022 R.

18 maja 2022 r. w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym k. Warszawy odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XXI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny kolega z misji”. Honorowym patronatem Konkurs objęli ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

 Temat XXI edycji Konkursu „Mój szkolny kolega z misji” „Fratelli tutti” (Wszyscy jesteśmy braćmi” nawiązywał do encykliki Ojca Świętego Franciszka. W tym roku organizatorzy Konkursu zaproponowali namysł nad powszechnym braterstwem, które jest motywowane wiarą. W kontekście współczesnych wydarzeń jest to refleksja bardzo potrzebna i aktualna.

Do Konkursu przystąpiło 1 000 nauczycieli, katechetów i wychowawców, aktywizując 4 000 uczniów z 385 szkół podstawowych. Mieli oni do dyspozycji kategorię plastyczną, literacką, muzyczną i charytatywną. Do finału przeszło 548 prac. Nauczyciele i wychowawcy mogli rywalizować ze sobą w kategorii „scenariusz zajęć”.

            Najwięcej prac wpłynęło w kategorii plastycznej i literackiej. Uczniowie przestawiali ideę solidarności, braterstwa i pragnienia pokoju w świecie w krótkich listach, wierszach, wywiadach z misjonarzami lub opowiadaniach. Wiele prac odnosiło się do posługi konkretnych misjonarek i misjonarzy, przedstawiając ich jako tych, którzy na co dzień wcielają ideę braterstwa i miłości chrześcijańskiej.

            Uroczystość zgromadziła ponad 170 uczniów, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców, nagrodzonych w Konkursie. Galę rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Jana Piotrowskiego, przewodniczącego Komisji Misyjnej. Koncelebrowali: o. prof. Wojciech Kluj OMI, o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji, ks. Jan Fecko, dyrektor Centrum Formacji Misyjnej, ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, odpowiedzialny za organizację Konkursu, ks. Michał Kacprzak, reprezentujący Papieskie Dzieła Misyjne.

Bp Jan Piotrowski na wstępie powiedział: „Pozdrawiam serdecznie was, waszych opiekunów,  wszystkich uczestników tego wydarzenia misyjnego. Przysłowie afrykańskie mówi: „Dom przyjaciela nie jest nigdy daleko”. Jezus eucharystyczny nasz najlepszy przyjaciel wyznaczył nam tę metę  w Borzęcinie Dużym., abyśmy tu byli na najpiękniejszym spotkaniu, jakim jest Eucharystia i abyśmy dziękowali Bogu za XXI edycję Konkursu „Mój szkolny kolega z misji”. Ale też obecni pragniemy objąć swą modlitwą wszystkie potrzeby misji.

Moi drodzy, jesteście uczestnikami tego Konkursu, ponieważ braterstwo misyjne rodzi się nie tylko w ludzkiej solidarności i współczucia, ale za swoje źródło ma przede wszystkim łaskę chrztu świętego, ponieważ między wami  nie ma ewangelików, ma buddystów. Wszyscy jesteśmy tu, dlatego że na mocy chrztu świętego jesteśmy misjonarzami.

To dzisiejsze wydarzenie pozwoliło i mnie, abym wszedł na strony internetowe, aczkolwiek byłem u początku, kiedy było zebranie organizacyjne pierwsze, jakie miało miejsce w Centrum Formacji Misyjnej. Na forach internetowych czytamy o tym wydarzeniu: „Niezmiennie od ponad dwudziestu lat celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach”. A jest dziś ich 1800 osób: siostry zakonne, kapłani diecezjalni, kapłani zakonni i wierni świeccy, którzy pracują w 99 krajach świata. To dzisiejsze wydarzenie, które jest świętowaniem, „Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie”.

Mówca zauważył, że nie ma autentycznej, szczerej i wielkiej miłości do człowieka bez miłości do Boga, do Chrystusa. Miłość, której uczy nas Jezus wychowuje nas i prowadzi do bliźnich, nie tylko bliskich, ale i dalekich. Jest podstawą braterstwa chrześcijańskiego.

Ks. biskup podziękował wszystkim uczestnikom Konkursu „Mój szkolny kolega z misji” za ich serce dla misji, za zaangażowanie oraz twórczą inwencję.

Po Mszy św. miało miejsce wręczenie nagród. Galę poprowadził ks. Przemysław Matuszewski. Podczas Gali wręczono czek na 25 000 zł. ojcom Oblatom Maryi Niepokalanej. Jest to owoc kategorii charytatywnej. Uczniowie organizując różne akcje zbierali środki na budowę szkoły podstawowej w Figuil w Kamerunie. Szkoła składa się z trzech budynków po dwie klasy.

Następnym punktem programu była wspólna agapa, przygotowana przez pracowników Centrum Misji Afrykańskich oraz krótka prezentacja misji w Afryce, której dokonał ks. Wacław Krzempek SMA.

Na zakończenie uroczystości ks. Zbigniew Sobolewski podziękował sponsorowi nagród książkowych, którym jest kieleckie diecezjalne Wydawnictwo „Jedność”.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.028642892837524