Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

Informacje

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

XXIII edycja: Świat potrzebuje misjonarzy

I. Organizator konkursu:

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112

Tel. (22) 743-95-24; www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl

II. Patronat honorowy konkursu:

Pani Barbara Nowacka,  Minister Edukacji Narodowej

Bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji

III. Cele konkursu:

Niezmiennie od ponad dwudziestu lat celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie. Szczegółowy Regulamin  oraz informacje na temat XXIII edycji konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl

IV. Temat  XXIII edycji Konkursu: Świat potrzebuje misjonarzy

Temat XXIII edycji Konkursu zwraca uwagę na to, że misjonarze są dzisiaj bardzo potrzebni. Są oni nie tylko głosicielami Ewangelii ale pełnia wiele innych ważnych ról społecznych.  Wspierają ubogą ludność, upominając się o poszanowanie jej praw. Misjonarze wzywają do pojednania zwaśnione strony, ukazują perspektywę chrześcijańskiego pokoju, opartego na dialogu i sprawiedliwości. Dzięki naszej pomocy misjonarki i misjonarze podejmują wiele cennych dzieł charytatywnych, edukacyjno-opiekuńczych i medycznych. Prowadzą szkoły i przedszkola, często są jedynymi, którzy umożliwiają ubogim dzieciom podjęcie nauki. Opiekują się sierotami i dziećmi ulicy. Misjonarze troszczą się o dostęp do ochrony zdrowia. Wiele placówek misyjnych prowadzi ośrodki zdrowia, porodówki i małe szpitale, które są bezcenną formą pomocy chorym i niepełnosprawnym. Pomagają seniorom i osobom opuszczonym przez najbliższych. Są wszędzie solidarni ze słabszymi, nędzarzami i odrzuconymi na margines życia społecznego z powodu choroby, ubóstwa lub różnych deficytów. Trudno sobie dziś wyobrazić ubogie kraje w Afryce, Azji i Oceanii, oraz Ameryce Łacińskiej bez tego ogromu pracy i troski misjonarek i misjonarzy. Ich rola społeczna w budowaniu lepszego świata i budzeniu nadziei jest bezcenna.

Organizatorzy Konkursu misyjnego zachęcają dzieci i młodzież do modlitwy o powołania misyjne. Obecnie w świecie pracuje ponad 1740 misjonarek i misjonarzy z Polski. To zbyt mała liczba w stosunku do potrzeb misyjnych. Prosimy też o modlitwę za misjonarzy już pracujących, aby byli mądrzy, cierpliwi i wytrwali w swej pracy. Módlmy się o bezpieczeństwo dla nich, by nie byli narażeni na ryzyko utraty zdrowia a nawet życia.

V. Czas trwania Konkursu:

Konkurs  zostanie ogłoszony głoszony 1 września 2023 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 31 grudnia 2023 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dn. 31 marca 2024 r. Termin ogłoszenia wyników konkursu i uroczystej gali zostaną podane w terminie późniejszym.

VI. Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2024 r.)
  2. Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.
  3. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  4. Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes” ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4
  5.  Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny: VII-VIII – szkoły  podstawowej.

VII. Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w trzech kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca misjonarki i misjonarzy, realia pracy misyjnej, małych bohaterów z krajów misyjnych lub dorosłych i uczniów angażujących się w misyjne dzieło Kościoła w Polsce.

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznych nawiązuje do pracy misjonarzy lub form zaangażowania misyjnego dzieci i młodzieży.

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej.

d) charytatywna –  Uczestniczy podejmują różne działania mające na celu animację i formację misyjną swojej społeczności (szkoła, parafia). Przy okazji zbierają środki na cel misyjny, jakim w tym roku jest Wyposażenie w pomoce szkolne i podręczniki przedszkola prowadzonego przez siostry michalitki  w Kikaikelaki (diec. Kumbo) w Kamerunie.

2) Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem problematyki misyjnej. Temat zajęć nie musi wprost nawiązywać do tematu Konkursu (preferowane). Celem zajęć byłoby przybliżenie uczniom idei braterstwa chrześcijańskiego oraz wspaniałych obrońców i propagatorów tej idei na misjach (postacie historyczne lub współczesne).

 VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje:

a)      [email protected]  lub  www.adgentes.misje.pl

b)      tel. (22) 743-95-24

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.098211050033569