Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

21 października 2022

Misje są sprawą wiary

Tygodnik Idziemy 16 października 2022 roku

Misje są sprawą wiary

Św. Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że misje są sprawą wiary, jej wyrazem i sprawdzianem. Papież Benedykt XVI pisał o misjach, że wynikają one z chrześcijańskiej miłości. Papież Franciszek często przypomina, że poprzez zaangażowanie misyjne wypełniamy nasze chrzcielne powołanie uczniów-misjonarzy.

 Dlaczego misje ad gentes?

 Żyjemy wieloma sprawami, skupiając się na codziennych problemach i trudnościach. Przeżywamy niepokój o przyszłość, o to, jak potoczą się losy Europy i świata, a także naszej Ojczyzny. Niepokój ten podsycają codzienne złe wiadomości: wojna, kryzys energetyczny i ekonomiczny, nieustanne tarcia polityczne, brak spokoju na granicach….

W miesiącu październiku, gdy obchodziły Światowy Dzień Misyjny, Kościół proponuje nam refleksję i zaangażowanie misyjne. Przypominamy sobie, że jesteśmy uczniami-misjonarzami Chrystusa. Warto zatem postawić sobie zasadnicze pytanie: dlaczego mam troszczyć się o misje i wspierać misjonarki i misjonarzy?

Pierwsza odpowiedź nasuwa się sama: tego chce Chrystus. To On powierzył wszystkim ochrzczonym mandat misyjny. Uroczyście zobowiązał swój Kościół – wspólnotę swoich uczniów i naśladowców, by szli na cały świat i głosili Jego Ewangelię, czynili innych uczniami i tworzyli wspólnoty wiary. Zatem nasza wierność misjom jest wiernością nakazowi Pana nas posyłającego. Jest wypełnieniem zadania, do którego On powołał Kościół.

Drugi powód ofiarnego zaangażowania się w misyjne dzieło Kościoła poddaje nam miłość. Ten, kto jest szczęśliwy i posiad skarb wiary, nie zatrzymuje go egoistycznie dla siebie. Nie ukrywa go w czeluściach swego serca, ale pragnie podzielić się nim z innymi. Będąc kochani przez Chrystusa, doświadczając radości i piękna wiary, pielęgnując w sobie nadzieję na życie wieczne, chcemy – niejako spontanicznie – dzielić się tymi wartościami z innymi ludźmi. Pragniemy, aby i oni poznali Chrystusa, pokochali Go i doświadczyli Jego łaski. Nikt nie wierzy sam i nikt wiary nie otrzymuje wyłącznie dla siebie. Jest ona skarbem, który łatwo się dzieli z innymi.

Świadectwo miłości ku Bogu i człowiekowi

 Misjonarze idą na krańce świata z orędziem pokoju, błogosławieństwa i łaski. Głoszą Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Nie tylko angażują się w głoszenie słowa Bożego i nauczanie katechizmu, szafowanie sakramentów świętych, ale codziennie dają świadectwo miłości chrześcijańskiej. Dzielą się z tymi, do których zostali posłani, tym co posiadają, co jest najcenniejsze. Budują szkoły i przedszkola, ośrodki zdrowia i porodówki, ochronki i schroniska dla sierot, starców i niepełnosprawnych. Karmią głodujących i odziewają nagich.

            Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji od lat towarzyszy ich posłudze misyjnej wspierając misje finansowo i materialnie. Dzięki darczyńcom Dzieła, każdego roku misjonarze otrzymują pieniądze na realizację dzieł ewangelizacyjnych, charytatywnych, edukacyjnych i medycznych. Są to projekty bardzo konkretne i życiowe: budowa studni, remont przedszkola, dożywianie głodujących, przekazanie lekarstw na malarie dla ubogich…. To – tak by się wydawało – niewielkie gesty miłości, ale w rzeczywistości misyjnej bardzo cenne i potrzebne.

            Szczególną troską Dzieło Pomocy otacza dzieci i młodzież z krajów misyjnych. Finansuje ich edukację, stwarza lub poprawia warunki do nauki. Przykładem tej troski jest budowa szkoły w Gitega-Songa wraz ze siostrami ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus czy też generalny remont szkoły w Kakaikelaki w Kamerunie, którą prowadzą siostry michalitki. U progu nowego roku szkolnego Dzieło finansuje również zakup przyborów szkolnych, podręczników, zeszytów i pomocy dydaktycznych. Można przyłączyć się wysyłając sms-a o treści „Misje” na numer 72 032 (2,46 zł. z VAT). Zebrane w ten sposób środki trafią na projekty edukacyjne Dzieła.

Nie bądźmy obojętni na sprawy misji. Otoczmy modlitwą misjonarzy i poprzez naszą ofiarę dołączmy do grona darczyńców misji. Odkryjemy wtedy, jak wiele radości i satysfakcji daje bezinteresowne pomaganie bliźnim.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
43 0.048603057861328