Dzieło Pomocy
AD GENTES

… dla misji
Start Wydarzenia Projekty O nas Wpłaty Linki Misjonarze sms Kontakt Polityka prywatności

Menu

8 września 2023

XXIII edycja Konkursu Mój szkolny kolega z misji

Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych

XXIII edycja Konkursu Mój szkolny kolega z misji

ŚWIAT POTRZEBUJE MISJONARZY

 Wraz z początkiem nowego roku szkolnego ruszył ogólnopolski Konkurs misyjny „Mój szkolny kolega z misji”. Po raz 23 Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całym kraju do zainteresowania się misjami. Patronatem honorowym Konkurs objęli bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.

 Niezmiennie od dwudziestu dwóch lat celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma on kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie.

 Czy misjonarze są potrzebni dzisiaj?

 Temat XXIII edycji Konkursu zwraca uwagę na to, że misjonarze są dzisiaj bardzo potrzebni. Są oni nie tylko głosicielami Ewangelii ale pełnia wiele innych ważnych ról społecznych.  Wspierają ubogą ludność, upominając się o poszanowanie jej praw. Misjonarze wzywają do pojednania zwaśnione strony, ukazują perspektywę chrześcijańskiego pokoju, opartego na dialogu i sprawiedliwości. Dzięki naszej pomocy misjonarki i misjonarze podejmują wiele cennych dzieł charytatywnych, edukacyjno-opiekuńczych i medycznych. Prowadzą szkoły i przedszkola, często są jedynymi, którzy umożliwiają ubogim dzieciom podjęcie nauki. Opiekują się sierotami i dziećmi ulicy. Misjonarze troszczą się o dostęp do ochrony zdrowia. Wiele placówek misyjnych prowadzi ośrodki zdrowia, porodówki i małe szpitale, które są bezcenną formą pomocy chorym i niepełnosprawnym. Pomagają seniorom i osobom opuszczonym przez najbliższych. Są wszędzie solidarni ze słabszymi, nędzarzami i odrzuconymi na margines życia społecznego z powodu choroby, ubóstwa lub różnych deficytów. Trudno sobie dziś wyobrazić ubogie kraje w Afryce, Azji i Oceanii, oraz Ameryce Łacińskiej bez tego ogromu pracy i troski misjonarek i misjonarzy. Ich rola społeczna w budowaniu lepszego świata i budzeniu nadziei jest bezcenna.

Organizatorzy Konkursu misyjnego zachęcają dzieci i młodzież do modlitwy o powołania misyjne. Obecnie w świecie pracuje ponad 1740 misjonarek i misjonarzy z Polski. To zbyt mała liczba w stosunku do potrzeb misyjnych. Prosimy też o modlitwę za misjonarzy już pracujących, aby byli mądrzy, cierpliwi i wytrwali w swej pracy. Módlmy się o bezpieczeństwo dla nich, by nie byli narażeni na ryzyko utraty zdrowia a nawet życia.

     Informacje praktyczne

 Bardzo serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice szkół podstawowych oraz nauczycieli, katechetów i wychowawców z diecezji ełckiej do wzięcia udziału w Konkursie. Oficjalnie rozpoczyna się on 1 września 2023 r. Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 28 grudnia 2023 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl. Przesłanie prac do dn. 31 marca 2024 r. Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny: VII-VIII – szkoły  podstawowej.

Konkurs ma dwa etapy:

Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2024 r.)

Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.

 Zadania uczestników:

 1. Konkurs dla uczniów odbywa się w trzech kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca misjonarki i misjonarzy jako posłańców i budowniczych pokoju, realia pracy misyjnej, małych bohaterów z krajów misyjnych lub dorosłych i uczniów angażujących się w misyjne dzieło Kościoła w Polsce.

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznychnawiązuje do pracy misjonarzy lub form zaangażowania misyjnego dzieci i młodzieży.

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej.

d) charytatywna –  środki zebrane przez uczestników Konkursu w ramach kategorii charytatywnej zostaną przeznaczone – jak zwykle  na wsparcie konkretnej szkoły lub przedszkola na misjach. W ubiegłych latach uczniowie w ramach konkursu sfinansowali remonty szkół, wyposażenie przedszkoli w konieczny sprzęt i meble.

2) Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem problematyki misyjnej. Temat zajęć nie musi wprost nawiązywać do tematu Konkursu (preferowane). Celem zajęć byłoby przybliżenie uczniom idei braterstwa chrześcijańskiego oraz wspaniałych obrońców i propagatorów tej idei na misjach (postacie historyczne lub współczesne).

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na nasze stronie internetowej www.adgentes.misje.pl w zakładce „Konkurs”.

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
43 0.042346954345703